Vacatures

Medewerkers met passie

Vacatures

Word jij juf, meester, directeur of medewerker op een van onze scholen of binnen de stichting?

Profiel- en Situatieschets

Werving en selectie:

Senior beleidsmedewerker 

HR en PR & C

De Stichting CPOV e.o. zoekt op korte termijn een enthousiaste en rotsvaste senior beleidsmedewerker HR en PR & Communicatie voor 0,8 fte. 

Hoe ziet jouw profiel als senior beleidsmedewerker HR en PR & C eruit? 
We zoeken een enthousiaste en inspirerende senior met een protestants-christelijke levensovertuiging. Een adviseur die vanuit verbinding samen met de verschillende scholen aan de slag gaat met de doorontwikkeling van de organisatie. Een collega die oog heeft voor zijn/haar omgeving en goede verbindingen legt tussen maatschappij, leerlingen, leerkrachten en directeuren en ervoor zorgt dat samenwerken en samen ontwikkelen concreet wordt. Beleidsontwikkeling, adviseren en verbinden.

Als senior beleidsmedewerker HR en PR & C ga je werken in het team van het stafbureau CPOV. Jij houdt je bezig met de beleidsontwikkeling op de vakgebieden HR en PR &. Communicatie.

Dit betekent dat je trends en ontwikkelingen signaleert en analyseert en hierop – samen met het werkveld – beleid ontwikkelt. Daarbij bewaak je de samenhang in de uitvoering van beleid op de vakgebieden HR en PR en Communicatie en onderhoud je een in- en extern netwerk op de vakgebieden.

Je bent gewend te denken en werken op een strategisch niveau en je bent in staat om anderen te winnen voor jouw ideeën en plannen. Je staat stevig in je schoenen in complexe situaties en voelt je vrij om plannen te ontwikkelen en feedback te geven en te ontvangen.

Daarnaast ben je als adviseur de professional op jouw vakgebieden. Je adviseert je bestuur, directie en medewerkers over in- en externe ontwikkelingen, beleidsontwikkelingen en je kent je arbeids-juridische kaders. Je beschikt over een goede organisatie esensitiviteit en onderkent de invloed en de gevolgen van beslissingen of activiteiten op de eigen organisatie.

In het afgelopen jaar is er door de interim senior HR-medewerker en het HR team een eerste aanzet gemaakt om HR beleid te ontwikkelen en bij te stellen. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van het beleid voor startende leerkrachten, doorontwikkeling van het stafbureau, mobiliteitsbeleid, de ontwikkeling van een opleidings- en ontwikkeling platform en beloningsbeleid. Ook is er veel aandacht besteed aan het vinden van goed en gekwalificeerd personeel.

In de komende periode staan de volgende omvangrijke onderwerpen op de agenda:

– Bijstelling van het functiegebouw

– Werving en selectie

– Opleidingsbeleid

– Gesprekscyclus

– Duurzame inzetbaarheid

We verwachten van jou dat je kunt sturen op resultaat. Dat betekent dat je richting en sturing kunt geven aan medewerkers en projectgroepen om doelstellingen en resultaten te realiseren.

 

Je hebt als senior beleidsmedewerker HR en PR & C een behoorlijke ervaring in het HRwerkveld

(bijvoorbeeld als hr-manager of senior adviseur), daarnaast is ervaring in de beleidsontwikkeling van PR en Communicatie een pré. Verder beschik je over voldoende achtergrond en opleidingsniveau (HBO+ met Master of Academisch geschoold). De basis voor deze functie is terug te vinden in de functiebeschrijving van staffunctionaris beleid en advies B.

Het stafbureau en het team

Het stafbureau van CPOV is gevestigd in Veenendaal en bestaat uit een klein team van circa 9 medewerkers. Dit zijn medewerkers die zich allemaal met hun deel vakgebied bezighouden.

Zo zijn er naast jou nog twee andere senior medewerkers die de aandachtsgebieden bedrijfsvoering en kwaliteit & onderwijs hebben.

Het team HR en PR & C bestaat uit een hr-adviseur, een hr-medewerker, een. managementassistent en een receptioniste/administratief medewerker. Als senior beleidsmedewerker HR en PR & C stuur je dit team aan. Zelf word je aangestuurd door het College van Bestuur.

CPOV

De organisatie CPOV telt 13 scholen. In Veenendaal kennen we 10 scholen voor regulier basisonderwijs en 1 SBO-school en in Ochten 1 school en in Zetten 1 school voor regulier basisonderwijs.

Ongeveer 350 medewerkers geven onderwijs aan circa 3500 kinderen.

De vier zekerheden van CPOV zijn:

1. Christelijk onderwijs voor ieder kind!

2. Toekomstbestendig onderwijs voor ieder kind!

3. Onderwijs voor ieder kind door medewerkers met passie!

4. Onderwijs voor ieder kind vanuit verbinding en samenwerking!

Onze kernwaarden zijn: vertrouwen, veiligheid, verbinding, plezier en passie. Deze zekerheden en waarden zijn in onze strategische koers 2019-2023 nader uitgewerkt tot een plan, waarin meetbaar, merkbaar en zichtbaar wordt gemaakt waar we de komende vier jaren voor staan.

Meer informatie over de stichting is op onze website te verkrijgen: www.cpov.nl.

 

Praktische informatie en procedure

Herken je jezelf in het gestelde profiel? Dan ontvangen wij graag een motivatiebrief met c.v.

Jouw brief en c.v. kun je versturen naar emailadres solliciteer@cpov.nl.

De beloning is in schaal 11 conform de cao primair onderwijs. Een persoonlijkheidstest en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure. Wil je nog verdere informatie? Meer informatie is vanaf 16 maart 2020 telefonisch te verkrijgen bij mevrouw H. van Braam, manager HR a.i.: 06 10121302.

Wil je solliciteren? Dan zien we je reactie graag voor 16 april 2020 tegemoet.

Acquisitie naar aanleiding van dit profiel wordt niet op prijs gesteld.

 

Profiel- en Situatieschets

Werving en selectie:

Adviseur bedrijfsvoering

De Stichting CPOV e.o. zoekt op korte termijn een adviseur bedrijfsvoering voor 0,8 – 1,0 fte. die bedrijfsvoering en mensen samenbrengt om het onderwijsproces te versterken. 

Hoe ziet jouw profiel als adviseur bedrijfsvoering eruit?

We zoeken een enthousiaste en resultaatgerichte adviseur met een protestants-christelijke levensovertuiging. Een adviseur die vanuit verbinding samen met de verschillende scholen

en externe partijen aan de slag gaat met de bedrijfsvoering van de organisatie. Een medewerker die oog heeft voor zijn/haar omgeving en goede verbindingen legt tussen scholen en externe partijen op het gebied van bedrijfsvoering en ervoor zorgt dat de bedrijfsvoering probleemloos verloopt.

Beleidsontwikkeling, adviseren en verbinden

Als adviseur Bedrijfsvoering ga je werken in het team van het stafbureau CPOV. Jij houdt je bezig met de advisering en uitwerking van diverse taken op bedrijfsvoering. Dit zijn voornamelijk taken op het gebied van financiën, facilitair, ICT en huisvesting.

Als eerste betreft dit financiële werkzaamheden. Je verricht voorbereidende werkzaamheden t.b.v. de jaarrekeningen en de begrotingen en ondersteunt op dit gebied de senior-beleidsmedewerker. Daarnaast zorg je ervoor dat het proces van de verwerking van facturen optimaal verloopt met behulp van een externe partij.

Op het gebied van facilitair, ICT, en huisvesting wordt veelal gebruik gemaakt van externe. partijen. Deze schakelen direct met hun contactpersonen op de scholen. Voor jou is van belang dat de processen goed geregeld worden en op het moment dat er rondom de werkprocessen vragen ontstaan, wordt van jou verwacht dat je deze oplost (daarbij de lopende contracten in acht nemend).

De organisatie is ook bezig met het ontwikkelen van een eigen Technische Dienst. Jouw inbreng om dit vorm te geven is daarbij gewenst.

Verder zijn de ontwikkelingen rondom AVG en Risico-inventarisatie en Evaluatie jouw verantwoordelijkheid. Het beleid rondom deze onderwerpen is opgezet, maar nieuwe wetgeving, algemene meldingen van datalekken e.d. komen in jouw werkpakket terecht.

Als laatste verwachten wij van jou dat je management. rapportages aanlevert, accountantscontroles coördineert en het contractbeheer met een externe partij regelt. Je hebt daarbij dus een beleidsvoorbereidende rol en waar mogelijk pas je bestaand beleid aan en stel je in opdracht van de senior-beleidsmedewerker ook beleid op.

Je bent gewend te denken en werken op een tactisch (en soms strategisch) niveau en één van jouw talenten is het goed plannen en organiseren. Je kunt hoofd- en bijzaken goed uit elkaar houden en je ziet de effecten van jouw acties organisatie breed terug. Je vindt het leuk om op uiteenlopende gebieden bezig te zijn en haalt energie uit het flexibel handelen.

Daarnaast ben je als adviseur de spin in het web op jouw vakgebieden. Je adviseert de. senior-beleidsmedewerker, directie en medewerkers over in- en externe ontwikkelingen en beleidsontwikkelingen en je kent de kaders.

Je hebt als adviseur bedrijfsvoering enkele jaren ervaring met bedrijfsvoering en hebt een afgeronde HBO opleiding zoals bijvoorbeeld bedrijfseconomie, Facility management of iets soortgelijks. Van belang hierbij is jouw aantoonbare affiniteit met financiën.

Als basis voor deze functie gebruiken wij de functiebeschrijving van staffunctionaris beleid en advies A.

Het stafbureau en het team

Het stafbureau van CPOV is gevestigd in Veenendaal en bestaat uit een klein team van circa 9 medewerkers. Dit zijn medewerkers die zich allemaal met hun deel vakgebied bezighouden.

Het team bedrijfsvoering bestaat uit een senior beleidsmedewerker, een adviseur bedrijfsvoering, een medewerker ICT en diverse externe partijen die werkzaamheden voor bedrijfsvoering verrichten. Je wordt aangestuurd door de senior beleidsmedewerker.

CPOV

De organisatie CPOV telt 13 scholen. In Veenendaal kennen we 10 scholen voor regulier basisonderwijs en 1 SBO-school en in Ochten 1 school en in Zetten 1 school voor regulier basisonderwijs.

Ongeveer 350 medewerkers geven onderwijs aan circa 3500 kinderen.

De vier zekerheden van CPOV zijn:

1. Christelijk onderwijs voor ieder kind!

2. Toekomstbestendig onderwijs voor ieder kind!

3. Onderwijs voor ieder kind door medewerkers met passie!

4. Onderwijs voor ieder kind vanuit verbinding en samenwerking!

Onze kernwaarden zijn: vertrouwen, veiligheid, verbinding, plezier en passie. Deze zekerheden en waarden zijn in onze strategische koers 2019-2023 nader uitgewerkt tot een plan, waarin meetbaar, merkbaar en zichtbaar wordt gemaakt waar we de komende vier jaren voor staan.

Meer informatie over de stichting is op onze website te verkrijgen: www.cpov.nl.

Praktische informatie en procedure

Herken je jezelf in het gestelde profiel? Dan ontvangen wij graag een motivatiebrief met c.v.

Jouw brief en c.v. kun je versturen naar emailadres solliciteer@cpov.nl.

De beloning is in schaal 9-10 conform de cao primair onderwijs. Een. persoonlijkheidstest en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

Wil je nog verdere informatie? Meer informatie is vanaf 16 maart 2020 telefonisch te

verkrijgen bij de heer Frits Timmer, telefoonnummer 0318 519076.

Wil je solliciteren? Dan zien we je reactie graag voor 16 april 2020 tegemoet.

Acquisitie naar aanleiding van dit profiel wordt niet op prijs gesteld.