Onze Identiteit

Onze Identiteit

CPOV staat voor christelijk onderwijs

Wij geloven dat ieder kind, ieder mens, beeld van God is. We zijn door Hem geliefd en geschapen met unieke gaven en talenten. Wij geloven in de genade van Jezus Christus waardoor wij Hem kunnen volgen. Door Jezus leren wij wat mens-zijn in Gods wereld werkelijk is.

In ons onderwijs heeft de Bijbel een centrale plaats. We vertellen Bijbelverhalen. Daarmee delen we Gods verhaal en verbinden we ons en onze kinderen hiermee. De Bijbel is de bron waarnaar we steeds terugkeren.

Onze christelijke identiteit is sterk verweven met onze onderwijskundige en pedagogische visie en met onze blik op de omgeving. Kinderen mogen hun gaven en talenten ontwikkelen op onze scholen, om van daaruit te groeien tot mooie mensen. Mensen die leven in verbondenheid met de Ander en met anderen. Mensen die, geïnspireerd door de Geest, hoopvol in het leven staan!

 

Onze identiteit in de praktijk

De christelijke identiteit wordt in onze scholen praktisch zichtbaar gemaakt. We vertellen Bijbelverhalen, zingen christelijke liederen, bidden met elkaar en we vieren de christelijke feesten. Bijbelse thema’s en waarden, zoals naastenliefde en rentmeesterschap, integreren we in ons onderwijsaanbod.

Vanuit onze Bijbelse inspiratie leven we een ruimhartige houding voor. We houden rekening met de verschillen tussen kinderen en medewerkers. We respecteren elkaars levensovertuiging en tonen interesse in elkaar. We leven samen, zien naar elkaar om en helpen elkaar.

De CPOV-scholen zijn veelkleurig: we delen dezelfde christelijke waarden, maar op elke school bestaat er voldoende ruimte voor een eigen kleur.

 

Christelijke waarden die we voorleven:

  • Vertrouwen in God, de ander, in jezelf, in je toekomst.
  • Naastenliefde voor de mensen om je heen. Ook als je hen niet (goed) kent, we zijn behulpzaam.
  • Rechtvaardigheid en vergeving. We zetten ons in voor een wereld in vrede waarin elk mens tot zijn recht komt.
  • Eerlijk en betrouwbaar. Ieder mens mag staan voor zijn overtuigingen, kan daarop aangesproken worden en is bereid die nieuwsgierig te ontwikkelen.
  • Rentmeesterschap, want de aarde is niet van ons, we hebben een verantwoordelijkheid voor de schepping. We zijn rentmeester. Duurzaam omgaan met de schepping ziet CPOV als een Bijbelse opdracht.

 

 

Levensbeschouwelijk burgerschapsonderwijs

Ons onderwijs ís burgerschapsvorming; een open en respectvolle leer- en leefomgeving
die aansluit bij de actualiteit. We zijn een oefenplaats voor democratie, participatie
en samenleven. 

We voeden kinderen op tot pelgrims in de wereld die weten wat er aan mooie en verdrietige dingen gebeuren in de wereld, dichtbij en veraf. Onze kinderen ervaren elke dag het mooie van verscheidenheid tussen mensen en culturen. Ze leren omgaan met de uitdagingen die hiermee gepaard gaan. Ook ervaren zij dat democratie geen proces van vrijheid-blijheid is. Het gaat over het maken van afspraken over grenzen en het (h)erkennen van begrenzingen. Ons onderwijs leert kinderen zich tot de wereld te verhouden en hun positie daarin in te nemen: verantwoordelijk, kritisch en bewust.

Burgerschapsonderwijs heeft alles te maken met levensbeschouwing en identiteit. Het draait om de persoonsvorming in een constructieve verhouding tot de democratische samenleving en onze christelijke normen en waarden. We oriënteren ons op bronnen van goed leven en goed samenleven en doen dat met de Bijbel als bron van ons handelen.