Over CPOV

Wij zijn CPOV: in verbinding

Wij zijn CPOV

In verbinding

CPOV is een veelzijdige stichting voor primair onderwijs in de regio Veenendaal, Ochten en Zetten. Wij verzorgen kwalitatief hoogwaardig, toekomstbestendig en passend onderwijs vanuit een christelijke levensvisie. Ieder kind is een uniek schepsel van God. Een kind met een eigen karakter en eigen talenten. Omdat ieder kind telt, sluit ons onderwijs aan bij de talenten van ieder kind, zodat het plezier ervaart in het leren, ook als dit moeite kost. Steeds weer is de vraag leidend: ‘Wat heeft dit kind nodig?’ We bieden gelijke kansen voor iedereen en erkennen ieders unieke talent, van onze medewerkers én van onze leerlingen. Van het kind dat extra ondersteuning nodig heeft tot het kind met bijzondere talenten. Kortom: ruimte om op je eigen manier te leren en te groeien.

Missie en visie

CPOV heeft als doel het verzorgen van goed, toegankelijk en veelzijdig, christelijk onderwijs in de regio Veenendaal, Ochten en Zetten. Wij willen dat kinderen met plezier naar school gaan, daar graag leren, zich competent voelen en geloven in eigen kwaliteiten. Bovendien willen we dat onze leerlingen de scholen verlaten met goede resultaten en naar vervolgonderwijs gaan dat past bij hun mogelijkheden. Wij hebben oog voor brede talentontwikkeling. Zo kunnen kinderen worden wie ze zijn en uitgroeien tot waardevolle mensen, die ieder naar eigen vermogen bijdragen aan de samenleving. Deze missie wordt vertaald in onze visie. Ieder kind heeft unieke talenten. We delen binnen CPOV dezelfde visie op onderwijs, geënt op Bijbelse waarden en normen en vinden het belangrijk dat ieder kind naar eigen kunnen presteert.