Onze samenwerkingspartners

Onze samenwerkingspartners

Onze scholen maken deel uit van een brede samenleving. De samenleving heeft invloed op wat er in de school gebeurt. Dat is goed, want dat zorgt ervoor dat ons onderwijs met de tijd meegaat. We betrekken de buitenwereld bij onze scholen, zodat we beter begrijpen wat kinderen en ouders nodig hebben. Als grote scholenstichting willen we een vooruitstrevende rol spelen bij het vormgeven van innovatief en toekomstgericht onderwijs.

We werken daarbij nauw samen met ouders, gemeenten, hogescholen, zorgpartners, samenwerkingsorganisaties, organisaties voor buitenschoolse opvang, wijkorganisaties en andere belanghebbenden omdat we weten dat alleen door samenwerking het verschil wordt gemaakt voor onze leerlingen. Dankzij samenwerking kunnen we goed anticiperen op de voortdurende veranderingen binnen het onderwijs en kwalitatief hoogwaardig onderwijs blijven bieden voor ieder kind. CPOV participeert actief in de samenwerking met besturen, scholen, PABO’s etc. Met name waar het gaat om opleiden, onderwijsontwikkeling en onderzoek zoeken we de verbinding. Medewerkers worden gestimuleerd actief gebruik te maken van de in dat kader beschikbare mogelijkheden en faciliteiten.