Vacature: Leden voor de Raad van Toezicht

HRM en Huisvesting & Innovatie

Vacature: Leden voor de Raad van Toezicht

Wij zoeken twee leden (HRM & Huisvesting & Innovatie). Voor circa 80 uur per jaar & voor een voorzitter 120 uur per jaar.

Affiniteit met HRM of Huisvesting & Innovatie? Voorzitterskwaliteiten?

Voor de Raad van Toezicht

Voor de Raad van Toezicht zoeken wij twee leden, die vanuit een sterke betrokkenheid bij christelijk basisonderwijs, onze missie: ‘ieder kind telt!’ een warm hart toedragen.

Wij zijn op zoek naar leden met affiniteit op het gebied van HRM en Huisvesting & Innovatie. Daarnaast zoeken we een collega met voorzitterskwaliteiten. 

Wie wij zijn 

CPOV telt dertien scholen. Elf scholen staan in Veenendaal, waarvan één SBO-school. De andere twee scholen zijn gevestigd in Ochten en Zetten. Wij hebben 400 medewerkers die dagelijks onze kernwaarden uitdragen voor circa 3500 kinderen. 

Onze kernwaarden zijn: vertrouwen, veiligheid, verbinding, plezier en passie. Onze strategische koers is uitgezet tot 2023. CPOV is altijd in ontwikkeling en zoekt daarom twee nieuwe leden voor de RvT, die willen meedenken als sparringpartner om aan deze ontwikkeling vorm en inhoud te geven voortbouwend op de rituelen en tradities die er zijn.

 

Ons beleid is gefundeerd op vier pijlers:

 1. Christelijk onderwijs voor ieder kind 
 2. Toekomstbestendig onderwijs voor ieder kind 
 3. Onderwijs voor ieder kind door medewerkers met passie 
 4. Onderwijs voor ieder kind vanuit verbinding en samenwerking
“Toezicht houden doen we op het ‘WAT’ waar CPOV mee bezig is. We stellen vragen aan de bestuurder die het ‘WAAROM’ en ‘HOE’ verduidelijkt. We zitten niet op elkaars stoel.”
            Uit: Visiebijeenkomst RvT + CvB (2021)

 

Visie op dynamische governance

Toezichthouder zijn van CPOV vraagt een frisse kijk op de ontwikkeling van leerlingen in de huidige en komende samenleving. Wij zijn de mening toegedaan dat good governance dit faciliteert. We zien governance niet alleen als het samen– en tegenspel van de toezichthouder en bestuurder. Het gaat ook verder dan het kennen en het toepassen van de taak, rol, verantwoordelijkheid en bevoegdheid. Ontmoetingen met stakeholders in en buiten CPOV zijn belangrijk om zicht te kunnen krijgen op de realisatie van doelen en de bedoeling. Het is geen sinecure om dit proces te initiëren, te volgen en te evalueren. Daartoe tonen wij in documenten en in houding en gedrag dat er balans is tussen de zakelijke (de harde) kant en persoonlijke (de zachte) kant van governance. “Governance is dynamisch.”

Wij zoeken

Leden voor de Raad van Toezicht die: 

 • leven vanuit Gods Woord en de boodschap van Geloof, Hoop en Liefde en daarmee de grondslag en doelstellingen van CPOV van harte onderschrijven en oog hebben voor de uitingen van de christelijke identiteit;
 • zich betrokken voelen bij het primair onderwijs en op hoofdlijnen vertrouwd zijn met de ontwikkelingen in het onderwijs; 
 • zich zowel onafhankelijk kunnen opstellen ten opzichte van het College van Bestuur als acteren als adviseur en sparringpartner;
 • in staat zijn de dialoog met het College van Bestuur te voeren en daarbij ook zelf initiatieven te nemen; 
 • ervaring hebben met het besturen en het toezicht houden of dit op een gedegen manier willen leren;
 • zich initiatiefrijk, reflecterend op eigen handelen en anticiperend opstellen (informatie zoeken, doorvragen, netwerken); 
 • in staat zijn morele en ethische dilemma’s te identificeren en gemaakte keuzes te motiveren, zowel voor henzelf als in RvT verband; 
 • een academisch werk- en denkniveau hebben (hbo/wo); 
 • naast generalist zijn, expertise op het gebied van HRM en Huisvesting & Innovatie vanuit de rol van toezichthouder, dienstbaar willen laten zijn aan CPOV.
 • Bereid zijn te vergaderen in het gremium Raad van Toezicht alsook open te staan voor fysieke ontmoetingen met de diverse geledingen binnen de organisatie CPOV
“CPOV typeert goed onderwijs als ‘het opdiepen van unieke talenten voor ieder kind’. Dat gun ik alle kinderen. Als toezichthouder heb ik die zin in mijn achterhoofd bij alles wat ik doe vanuit mijn rol.”
Uit: Visiebijeenkomst RvT + CvB (2021)
 
“Wij gunnen alle leerlingen dat zij hun uniek talent kunnen ontplooien, dat er vertrouwen, veiligheid, respect, gelijkheid en rechtvaardigheid is op school en dat zij ervaren dat er diversiteit in identiteit mag zijn.”
Uit: Visiebijeenkomst RvT + CvB (2021)
 

Aanvullende competenties voorzitter


Van de voorzitter van de Raad van Toezicht wordt specifiek verwacht dat hij / zij: 

 • fungeert als regisseur van het proces van toezicht houden, passend binnen het kader van de code van good governance; 
 • verbindende kwaliteiten bezit;
 • constructief daadkrachtig is;
 • vergadertechniek beheerst; 
 • in staat is een goede relatie te onderhouden met de leden van de Raad afzonderlijk, met de Raad als geheel en met het College van Bestuur;
 • in staat is de Raad van Toezicht zowel intern als extern te vertegenwoordigen. 

Aanvullende competenties voor leden RvT met aandachtsgebieden HRM en Huisvesting & Innovatie 

 • Kennis van en ervaring hebben met HRM vraagstukken; 
 • Kennis en ervaring hebben van Huisvestingvraagstukken & Innovatie aangelegenheden.

  Procedure 

  Als een rol als voorzitter of lid van onze RvT je aanspreekt en je beschikt over voldoende energie dan nodigen we je van harte uit je motivatie en CV te sturen naar Petra Visser, manager HR (petra.visser@cpov.nl).

  • Voor deze vacature hanteren we geen sluitingsdatum. Zodra we de juiste kandidaten hebben gevonden, sluiten wij de vacature.
  • Leden van de RvT worden benoemd voor een periode van vier jaar.
  • De tijdsbesteding van een lid is circa 80 uur per jaar, voor een voorzitter 120 uur per jaar.
  • Het maken van een ME+U drijfverentest maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

 

Top 4 redenen om bij een CPOV-school te werken

Wij bieden je een moderne, toekomstgerichte werkplek met diverse onderwijsconcepten: er is altijd een school die naadloos bij jou past. 

 


 
Bij ons staat elk individueel kind centraal. Ook jij krijgt volop vertrouwen om dit in je dagelijks werk te doen.

 


 
Bij ons krijg je veel ruimte voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling. 

 


 
Een fijn team staat voor je klaar. Een goede werksfeer is voor ons topprioriteit. 

Plan een afspraak

Vrijblijvend kennismaken? 

Mail of bel met André van der Blom of Petra Visser via 0318-519076 of solliciteer@cpov.nl