Onze organisatie

Onze organisatie

CPOV handelt conform de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs.

Stichting CPOV e.o. hanteert het Raad van Toezichtmodel en kent hierbij de volgende organen:

  • College van Bestuur
  • Raad van Toezicht

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door de stichting vastgestelde beleid.
Het College van Bestuur wordt gevormd door:

  • De heer drs. J.R. van Leeuwen

 

De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende leden:

  • De heer G. Janssen
  • De heer dr. J.J. Bakker
  • Mevrouw N.N. Nede
  • Mevrouw A. Veeling – van Dijk
 
Jaarrekening van Stichting CPOV e.o. inzien:
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
 

De heer drs. J.R.  van Leeuwen

mevrouw A.Veeling van Dijk

De heer G. Janssen

De heer dr. J.J. Bakker

mevrouw N.N. Nede