Onze vier zekerheden

Onze vier zekerheden

Christelijk onderwijs voor ieder kind!

Naast basisvaardigheden als rekenen, lezen en taal, willen we, met de Bijbel als bron voor ons handelen en geïnspireerd door de liefde van God, kinderen waarden en normen meegeven. Denk aan respect, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid. Elke school van CPOV stemt zijn schoolbeleid hier op af.

Toekomstbestendig onderwijs voor ieder kind!

Wij zijn ambitieus als het gaat om innovatie van het onderwijs op onze scholen. Niet met vernieuwing zelf als doel, maar om de aansluiting te blijven zoeken bij wat kinderen nodig hebben om tot bloei te komen. We investeren in het ontwikkelen van nieuwe onderwijsconcepten en bewegen steeds meer naar ontwerpgericht onderwijs waarbij leerlingen alleen of in groepen steeds meer de ruimte en tools aangeboden krijgen om te experimenteren, te onderzoeken en te communiceren. Het stimuleert leerlingen om creatief met hun eigen kennis om te gaan.

Onderwijs voor ieder kind door medewerkers met passie!

Bij CPOV doen we ons werk met passie. Dit is zichtbaar in ons handelen, dus ook in het lesgeven. Leerlingen merken dit en zullen onbewust gemotiveerder zijn. Wij werken vanuit ons hart, met plezier, gedreven, met lef en energie. Onze medewerkers worden uitgedaagd het beste van zichzelf te laten zien en te leren van en met elkaar, elke dag opnieuw. 

Onderwijs voor ieder kind vanuit verbinding en samenwerking!

Dagelijks komen er ongeveer 3500 leerlingen naar één van onze dertien scholen. Er zijn ongeveer 2000 gezinnen en 350 medewerkers betrokken bij CPOV. Als gevolg hiervan kan en wil CPOV onderscheidend zijn en kunnen we verschillende onderwijsconcepten en uitstekende faciliteiten bieden. Wij werken daarbij nauw samen met ouders, zorgpartners, hogescholen, gemeenten, buitenschoolse opvang en wijkorganisaties. Dankzij deze samenwerking kunnen we goed anticiperen op de voortdurende veranderingen binnen het onderwijs. Wij gaan graag de dialoog aan; we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.