Onze scholen

Onze scholen

Een passende CPOV-school voor ieder kind

Er zijn dertien scholen aangesloten bij het CPOV. In Veenendaal, Ochten en Zetten. Wij bieden toegankelijk en veelzijdig christelijk primair onderwijs aan ongeveer 3500 kinderen. Dat doen we vanuit twaalf reguliere basisscholen met een breed palet aan verschillende onderwijsconcepten. Daarnaast hebben we één school voor speciaal basisonderwijs en een voltijds voorziening voor hoogbegaafde kinderen. Scholen worden ondersteund door een professioneel stafbureau. Het bestuur van CPOV biedt de scholen niet alleen uitstekende faciliteiten om te groeien en te bloeien, het is tevens een keurmerk voor de kwaliteit van de aangesloten scholen.

Vanuit onze christelijke identiteit, in verbinding met God, met elkaar en met de wereld (zie ook ‘Onze identiteit ), willen wij kinderen toerusten voor de samenleving van morgen. Bij ons krijgt ieder kind ruimte voor de eigen identiteit, ruimte om op zijn/haar manier te leren en te groeien. We bieden gelijke kansen voor iedereen en erkenning van ieders unieke talent: van het kind dat extra ondersteuning nodig heeft tot het kind met buitengewone talenten, wij streven naar een passende CPOV-school voor ieder kind.

Alle leerlingen binnen onze scholen krijgen onderwijs passend bij hun behoeften en vermogens. Wij houden ons in dit kader aan de ‘wet passend onderwijs’ die sinds 1 augustus 2014 van kracht is. Daarmee hebben schoolbesturen zorgplicht gekregen. Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek voor ieder kind dat wordt aangemeld. Dat kan op de eigen school zijn, of op een andere school. Om dit goed te regelen, werken regulier en speciaal (basis)onderwijs samen in een samenwerkingsverband. Wij werken met andere schoolbesturen in de regio samen in het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei. In Ochten werkt CPOV samen met het Samenwerkingsverband BePO en in Zetten met het Samenwerkingsverband Passend Wijs.