Onze scholen

Onze scholen

Een passende CPOV-school voor ieder kind

Er zijn dertien scholen aangesloten bij het CPOV. In Veenendaal, Ochten en Zetten. Wij bieden toegankelijk en veelzijdig christelijk primair onderwijs aan ongeveer 3500 kinderen. Dat doen we vanuit twaalf reguliere basisscholen met een breed palet aan verschillende onderwijsconcepten. Daarnaast hebben we één school voor speciaal basisonderwijs en een voltijds voorziening voor hoogbegaafde kinderen. Scholen worden ondersteund door een professioneel stafbureau. Het bestuur van CPOV biedt de scholen niet alleen uitstekende faciliteiten om te groeien en te bloeien, het is tevens een keurmerk voor de kwaliteit van de aangesloten scholen.

Vanuit onze christelijke identiteit, in verbinding met God, met elkaar en met de wereld (zie ook ‘Onze identiteit ), willen wij kinderen toerusten voor de samenleving van morgen. Bij ons krijgt ieder kind ruimte voor de eigen identiteit, ruimte om op zijn/haar manier te leren en te groeien. We bieden gelijke kansen voor iedereen en erkenning van ieders unieke talent: van het kind dat extra ondersteuning nodig heeft tot het kind met buitengewone talenten, wij streven naar een passende CPOV-school voor ieder kind.

Alle leerlingen binnen onze scholen krijgen onderwijs passend bij hun behoeften en vermogens. Wij houden ons in dit kader aan de ‘wet passend onderwijs’ die sinds 1 augustus 2014 van kracht is. Daarmee hebben schoolbesturen zorgplicht gekregen. Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek voor ieder kind dat wordt aangemeld. Dat kan op de eigen school zijn, of op een andere school. Om dit goed te regelen, werken regulier en speciaal (basis)onderwijs samen in een samenwerkingsverband. Wij werken met andere schoolbesturen in de regio samen in het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei. In Ochten werkt CPOV samen met het Samenwerkingsverband BePO en in Zetten met het Samenwerkingsverband Passend Wijs.

 

School Alex

School Alex

Prins Willem-Alexanderpark 600
3905 DR Veenendaal
(0318) 514 015
info@schoolalex.nl

Onze scholen:

Het Baken

Het Baken

Het Baken 1: 't Kofschip 2 , 't Kofschip 6
3904 RS Veenendaal
(0318) 510 935
Het Baken 2: De Reede 71
3904 NT Veenendaal
 (0318) 515 613
het.baken1@cpov.nl
het.baken2@cpov.nl

De Burcht

De Burcht

Margaretha Turnorlaan 5
3903 WK Veenendaal
(0318) 555 562
info@burchtveenendaal.nl

De Ceder

De Ceder

Larikslaan 1A
3904 LA Veenendaal
(0318) 510 093
de.ceder@cpov.nl

Het Erf

Het Erf

Ronde Erf 2-4
3902 CZ Veenendaal
(0318) 514 414
info@het-erf.nl

De Grondtoon

De Grondtoon

Componistensingel 26
3906 BW Veenendaal
(0318) 528 741
info@grondtoonveenendaal.nl

Juul

School Juul

Gerard Terborchstraat 21
3904 TE Veenendaal
(0318) 511 168
info@schooljuul.nl

Lingenschool

Van Lingenschool

Kerkstraat 9
6671 AN Zetten
(0488) 452 323
ds.vanlingenschool@cpov.nl

Max

School Max

Vendelseweg 30
3905 LD Veenendaal
(0318) 235 350
info@schoolmax.nl

Rehoboth

Rehoboth

Plataanstraat 12
4051 GS Ochten
(0344) 641 373
rehobothschool@cpov.nl

De Schakel

De Schakel

Langelaar 24
3905 WK Veenendaal
(0318) 511 133
de.schakel@cpov.nl

't Speelkwartier

't Speelkwartier

Ruiterijweg 1
3902 JA Veenendaal
(0318) 651 901
info@speelkwartierveenendaal.nl

Sterke Arm

Sterke Arm

De Sterke Arm 2a
3901 ER Veenendaal
(0318) 513 506
info@vanstolbergschoolveenendaal.nl

Tamim

Tamim

Spiesheem 54
3907 NJ Veenendaal
(0318) 769 141
info@tamim.nl

De Windroos

De Windroos

Zuiderkruis 740
3902 XX Veenendaal
(0318) 514 389
info@windroosveenendaal.nl