Leerkracht groep 2

voor christelijke basisschool Het Erf

Profiel- en situatieschets

Werving en selectie groepsleerkracht groep 2, christelijke basisschool Het Erf

Het bestuur van Stichting CPOV e.o. is voor Christelijke basisschool ‘Het Erf’ vanaf augustus 2024 op zoek naar een groepsleerkracht. Het gaat hierbij om een parttime benoeming (0,5 fte).

 

Elk kind kleurrijk in vertrouwde handen.

Dat is basisschool Het Erf in Veenendaal in een notendop. Ieder kind vindt bij ons een fijne plek waar hij of zij zich op zijn eigen niveau kan ontwikkelen. Wij staan voor enthousiasme, christelijk onderwijs, nauwe betrokkenheid van ouders en een goede sfeer.

Het Erf is een school met ongeveer 360 leerlingen en bevindt zich in de wijk Dragonder-Noord in Veenendaal. De komende jaren wordt Het Erf een Integraal Kind Centrum. Maar ook nu al is er peuterwerk en een BSO in ons schoolgebouw.

Meer info?

Neem contact op met Erik Smit (directeur) via 0318-514414 of de afdeling HR 0318-519076.

Interesse? Stuur jouw reactie uiterlijk woensdag 5 juni a.s. naar solliciteer@cpov.nl en erik.smit@het-erf.nl

 

 
 

Hoe ziet jouw profiel als groepsleerkracht eruit?

We zoeken iemand met hart voor het jonge kind vanuit een protestants-christelijke levensovertuiging. Je herkent jezelf en wil aansluiten bij waar wij als school voor staan. 

Op het Erf is iedereen waardevol. Met elkaar werken we aan een goede basis voor kinderen met de unieke talenten zie ze allemaal hebben. Zo kan elke leerling ondernemend (met een stevig basis) de maatschappij in.

In ons pedagogisch klimaat zijn leerlingen, ouders en leerkrachten zichzelf. Wij luisteren, zijn duidelijk en geven elkaar aandacht. Er is wederzijds vertrouwen

In ons leren bieden wij de kinderen structuur in een uitdagende leeromgeving, waarbij we hoge verwachtingen hebben en de kinderen fouten mogen maken én veel succes ervaringen mogen opdoen.

Wij gebruiken als professioneel team elkaars kwaliteiten in de samenwerking. Wij bevorderen collegialiteit door middel van wederzijds respect en humor.

In ons samenwerken maken wij gebruik van elkaars talenten en kwaliteiten en geven wij elkaar feedback.

Je beschikt over een afgeronde PABO opleiding en hebt lesgevende ervaring in de onderbouw.
Samen met de collega’s wil je werken vanuit doelen, draag je actief bij aan het versterken van de samenwerking binnen het team. Hierbij ben je in staat te reflecteren op eigen ervaringen.
Tenslotte ben je bekend met of ben je bereid je te verdiepen in het instructiemodel EDI.

Het Erf
Het Erf ligt in de wijk Dragonder, met ongeveer 25 teamleden en
circa 360 leerlingen, verdeeld over 14 groepen.

Wij geven onderwijs volgens het jaarklassensysteem met oog voor de diverse onderwijsbehoeften. Didactisch handelen, meer- en hoogbegaafdheid, verdere ontwikkeling richting een integraal kindcentrum, samenwerkend leren en een Kanjerschool in woord en daad zijn onze speerpunten voor de komende jaren.
Meer informatie hierover is te krijgen op de web www.het-erf.nl .

We bieden hedendaags onderwijs dat is ingericht op onderwijsbehoeften van leerlingen (handelingsgericht en opbrengstgericht werken). Hierbij wordt ondersteuning geboden in het werk door een warm team, met coaching en begeleiding door de intern begeleider, de bouwcoördinator en parallelcollega’s van de middenbouwgroepen.

Er is hierdoor volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.  

CPOV
De organisatie CPOV telt 13 scholen. In Veenendaal kennen we 10 scholen voor regulier basisonderwijs en 1 SBO-school en in Ochten 1 school en in Zetten 1 school voor regulier basisonderwijs.
Ongeveer 350 medewerkers geven onderwijs aan circa 3500 kinderen.

De vier zekerheden van CPOV zijn:

  1. Christelijk onderwijs voor ieder kind!

  2. Toekomstbestendig onderwijs voor ieder kind!

  3. Onderwijs voor ieder kind door medewerkers met passie!

  4. Onderwijs voor ieder kind vanuit verbinding en samenwerking!

Onze kernwaarden zijn: vertrouwen, veiligheid, verbinding, plezier en passie.
Deze zekerheden en waarden zijn in onze strategische koers 2019-2023 nader uitgewerkt tot een plan, waarin meetbaar, merkbaar en zichtbaar wordt gemaakt waar we de komende vier jaren voor staan. Meer informatie over de stichting is op onze website te verkrijgen

Praktische informatie en procedure
Herken je jezelf in het gestelde profiel? Dan ontvangen wij graag z.s.m. (voor 5 juni) een motivatiebrief met een c.v. Jouw brief en c.v. kun je versturen per mail naar solliciteer@cpov.nl en erik.smit@het-erf.nl.

Wil je nog verdere informatie? Meer informatie is telefonisch te verkrijgen bij Erik Smit (directeur) tel. 0318-514414 (school) of erik.smit@het-erf.nl.

Voor algemene informatie over deze vacature of procedure kun je contact opnemen met André van der Blom, HR-adviseur, tel.nr. 0318-519076.

Acquisitie naar aanleiding van dit profiel wordt niet op prijs gesteld.

page3image2543451440

Top 4 redenen om bij een CPOV-school te werken

Wij bieden je een moderne, toekomstgerichte werkplek met diverse onderwijsconcepten: er is altijd een school die naadloos bij jou past. 

 


 
Bij ons staat elk individueel kind centraal. Ook jij krijgt volop vertrouwen om dit in je dagelijks werk te doen.

 


 
Bij ons krijg je veel ruimte voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling. 

 


 
Een fijn team staat voor je klaar. Een goede werksfeer is voor ons topprioriteit. 

Plan een afspraak

Vrijblijvend kennismaken? 

Mail of bel met André van der Blom of Petra Visser via 0318-519076 of solliciteer@cpov.nl