Vacature: Leerkracht De Ceder

CBS De Ceder (Bovenbouw)

Vacature: De Ceder (Bovenbouw)

Vanaf augustus 2024

Heb jij in je werk oog voor ieder kind?

Werving en selectie leerkracht onderbouw Christelijke basisschool De Ceder

Het bestuur van Stichting CPOV e.o. is voor CBS De Ceder voor augustus 2024 op zoek naar een groepsleerkracht voor de bovenbouw
voor 0,6 tot 1 fte
. 

 

Wij zoeken een collega die ons team komt versterken; ben jij iemand die…: 
 • een Protestants-Christelijke levensovertuiging heeft; 
 • zich herkent in en wil aansluiten bij onze visie op onderwijs; 
 • bijdraagt aan goede onderwijsopbrengsten; 
 • ervaring heeft met didactisch handelen in de bovenbouw; 
 • het samenwerken met collega’s en ouders belangrijk vindt; 
 • vaardig is in het communiceren met ouders en collega’s; 
 • denkt in mogelijkheden en oplossingen; 
 • graag samenwerkt om van en met elkaar te leren; 
 • flexibel is in denken en handelen en proactief is; 
 • een leer-en leefklimaat kan scheppen waarin leerlingen zich veilig en geaccepteerd voelen; 
 • bevoegd, bekwaam en gemotiveerd is om het beste uit leerlingen naar boven te halen.

   

…dan word jij misschien wel onze nieuwe collega! 

We bieden je: 
 • een enthousiast en collegiaal team dat samen werkt aan goed onderwijs; 
 • ervaren collega’s met wie je kunt samenwerken en die jou ondersteunen; 
 • een stimulerende werkomgeving waar je jezelf mag zijn en je jouw talenten verder kunt ontwikkelen; 
 • een school die uitgaat van de mogelijkheden van de leerlingen; 
 • een gemotiveerd MT dat je ondersteunt bij het uitoefenen van je functie; 
 • een goed georganiseerde school, gebruik makend van actuele methoden en materialen. 

Vacature: juf of meester worden op de Ceder in Veenendaal?

Interesse?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan je motivatiebrief en CV  aan het bestuur van de stichting CPOV. Bij voorkeur ontvangen we die per e-mail via solliciteer@cpov.nl en conny.rebergen@cederveenendaal.nl. 

Nadere informatie wordt graag verstrekt door Conny Rebergen, directeur, tel. 0318-510093. Voor algemene informatie over deze vacature of procedure kun je contact opnemen met André van der Blom, HR-Adviseur, tel. 0318-519076. 

De Ceder praktisch

De Ceder is een protestants christelijke basisschool. De Ceder noemt zich een ‘parapluschool’: een school waar iedereen welkom is die de uitwerking van de identiteit daadwerkelijk respecteert. Wij werken met kinderen vanuit een christelijk perspectief op de mens en de wereld. Hierin spelen normen en waarden een grote rol. 

Ons motto is: “Samen leren, samen leven!” 

In de komende jaren zal de school ongeveer 330 kinderen herbergen, die dan verdeeld worden over 15 groepen. Er werken op “De Ceder” momenteel 30 leerkrachten, die samen een hecht team vormen. Die goede verstandhouding zien we ook terug bij de kinderen. De Ceder is een fijne plek om te zijn! 

Missie & Visie 

In ons pedagogisch klimaat is veiligheid een voorwaarde, waarin iedereen zichzelf mag zijn en gezien wordt. Verschillen worden als kracht ingezet vanuit wederzijds respect. In ons leren werken wij samen doelgericht en bieden we onderwijs aan in drie niveaus met oog voor individuele mogelijkheden, waarbij kinderen inzicht krijgen in hun eigen leerproces. 

In ons contact met ouders gaan wij uit van: wederzijds respect en vertrouwen, waarbij we hetzelfde doel voor ogen hebben en de optimale ontwikkeling van het kind centraal staat. 

Als team hebben we dezelfde einddoelen voor ogen en hier werken we samen aan. Dit doen we door er persoonlijk voor te zorgen dat uitstraling, taal, luisterhouding en gedrag in overeenstemming zijn met elkaar. 

Wij werken efficiënt samen door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten, kennis en ervaringen. De basis van deze samenwerking is vanuit onderlinge verbondenheid: vertrouwen, respect, eerlijkheid, ruimte geven, luisteren, verantwoordelijkheid geven en nemen. 

De Ceder staat bekend als een school waar de betrokkenen mogen ervaren wie God is, doordat wij uit liefde vanuit de Bijbel voorleven. Vanuit die liefde creëren wij met elkaar een omgeving waar iedereen werkelijk gezien en erkend wordt. Er is ruimte om te ontwikkelen, zodat wij op sociaal, emotioneel en cognitief gebied onszelf, de ander en de wereld leren ontdekken. 

Het CPOV

De organisatie CPOV telt 13 scholen. In Veenendaal kennen we 10 scholen voor regulier basisonderwijs en 1 SBO-school en in Ochten 1 school en in Zetten 1 school voor regulier basisonderwijs. Ongeveer 350 medewerkers geven onderwijs aan circa 3500 kinderen.

De vier zekerheden van CPOV zijn:

1. Christelijk onderwijs voor ieder kind!
2. Toekomstbestendig onderwijs voor ieder kind!
3. Onderwijs voor ieder kind door medewerkers met passie!
4. Onderwijs voor ieder kind vanuit verbinding en samenwerking!

Onze kernwaarden zijn: vertrouwen, veiligheid, verbinding, plezier en passie. Deze zekerheden en waarden zijn in onze strategische koers 2019-2023 nader uitgewerkt tot een plan, waarin meetbaar, merkbaar en zichtbaar wordt gemaakt waar we de komende vier jaren voor staan. Meer informatie over de stichting is op onze website te verkrijgen: www.cpov.nl.

Top 4 redenen om bij een CPOV-school te werken

Wij bieden je een moderne, toekomstgerichte werkplek met diverse onderwijsconcepten: er is altijd een school die naadloos bij jou past. 

 


 
Bij ons staat elk individueel kind centraal. Ook jij krijgt volop vertrouwen om dit in je dagelijks werk te doen.

 


 
Bij ons krijg je veel ruimte voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling. 

 


 
Een fijn team staat voor je klaar. Een goede werksfeer is voor ons topprioriteit. 

Plan een afspraak

Vrijblijvend kennismaken? 

Mail of bel met André van der Blom of Petra Visser via 0318-519076 of solliciteer@cpov.nl