Leerkracht middenbouw (0.6 – 1.0 fte)

SBO De Windroos

Leerkracht middenbouw SBO De Windroos

Christelijke basisschool voor speciaal basisonderwijs in Veenendaal

SBO De Windroos

Leerkracht middenbouw SBO gezocht (0,6-1,0 fte)

Wij zijn op zoek naar een ervaren collega die het als een uitdaging ziet om er op onze school, samen met het team, voor te zorgen dat onze leerlingen zich ontwikkelen en gaan stralen!

Als aanvulling op ons team zijn we op zoek naar een collega voor de middenbouw.

SBO De Windroos is een christelijke school voor speciaal basisonderwijs. We willen kinderen met specifieke onderwijsbehoeftes leren omgaan met hun talenten, mogelijkheden en beperkingen. Kinderen kunnen zich bij ons ontwikkelen, ontplooien en hun zelfvertrouwen vergroten. In een veilig pedagogisch klimaat begeleiden we kinderen in hun ontwikkeling op weg naar zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid.

School
SBO De Windroos is een Christelijke school voor speciaal basisonderwijs. 

Het is een school voor leerlingen die door leer- en/of ontwikkelingsproblemen niet optimaal tot ontwikkeling komen in het regulier basisonderwijs en meer ondersteuning nodig hebben om tot leren te komen. De school biedt dit onderwijs aan leerlingen van 4 tot 13 jaar met ondersteuningsbehoeften vanwege beperkte cognitieve capaciteiten, aandachts-concentratieproblemen (ADHD), werkhoudingsproblemen, sociaal-emotionele problemen, hechtingsproblematiek, TOS, faalangst, psychosociale problematiek (autisme) en andere problematiek die het leren kan belemmeren.

Onze kernwaarden
Op SBO De Windroos werken we iedere dag hard om onze missie te realiseren. De volgende kernwaarden staan daarbij voor ons centraal: Samen, Durven, Stralen.

Samen
Wij zien onze school als een gemeenschap. We leren onze kinderen om betrokken te zijn in de groep, de school, maar ook bij datgene wat er in de leefomgeving gebeurt. We verwachten deze betrokkenheid ook van ouders/verzorgers, omdat we samen sterker zijn dan alleen.  

Door kinderen als mediators in te zetten tijdens pauzes leren de leerlingen niet alleen conflicten op te lossen, maar ook dat ze deel uitmaken van een gemeenschap waarin iedereen elkaar helpt en ondersteunt. Daarnaast voeren wij oudervertelgesprekken met ouders om hen te betrekken bij het leerproces en de ontwikkeling van hun kinderen. Deze gesprekken dragen bij aan een sterker partnerschap en een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Durven
Als je merkt dat jouw kleur afwijkend is van de norm, is het soms best spannend om jezelf te blijven. Wij willen een veilige leeromgeving bieden waarin iedereen zichzelf durft te zijn. Als je dat durft, kun je de ander ook accepteren zoals hij of zij is.

Bij ons op school wordt er veel waarde gehecht aan een veilige leeromgeving waarin iedereen zichzelf durft te zijn. Door kinderen aan te moedigen om te solliciteren op taken die moeten worden gedaan op school, zoals meedenken in de leerlingenraad, papier ophalen, fruit rondbrengen, enzovoort, worden zij gestimuleerd om uit hun comfortzone te stappen en zichzelf te laten zien. 

Stralen
Veiligheid creëert eigenheid! Jouw unieke kleur mag je laten zien in de veiligheid van de groep, in onze school, maar ook in de maatschappij. Jij maakt de wereld kleurrijker, zodat we samen kunnen stralen!

Op school wordt deze kernwaarde tot uiting gebracht door het geven van opstekers aan elkaar, waarbij positieve feedback en waardering is voor individuele prestaties. Kinderen worden serieus genomen en in het zonnetje gezet wanneer ze bijvoorbeeld een creatieve activiteit bedenken of een presentatie houden, waardoor hun zelfvertrouwen en eigenwaarde groeit.

Functieprofiel
(in potentie aanwezig, hier ontwikkel jij je naar toe)

volgt.

 

Wat bieden wij jou?

  • een breed netwerk van externe partners;
  • ervaren collega’s en specialisten die je helpen bij het uitvoeren van je functie;
  • een betrokken en enthousiast team;
  • goede begeleiding tijdens de inwerkperiode;
  • in de toekomst: een mooi nieuw schoolgebouw met meerdere partijen (Bao, SO, voorschool);
  • salaris conform CAO.
 

Praktische informatie en procedure
Herken je jezelf in het gestelde profiel? Dan ontvangen wij graag een motivatiebrief met een c.v. Je kunt jouw brief en c.v. sturen naar solliciteer@cpov.nl en miranda.vandenbrink@windroosveenendaal.nl.

Wil je nog meer informatie? Bel gerust Miranda van den Brink (directeur) tel. 0318-514389. Voor algemene informatie over deze vacature of procedure kun je contact opnemen met André van der Blom, HR-Adviseur, tel.nr. 0318-519076. Acquisitie naar aanleiding van dit profiel wordt niet op prijs gesteld 

Het CPOV

De organisatie CPOV telt 13 scholen. In Veenendaal kennen we 10 scholen voor regulier basisonderwijs en 1 SBO-school en in Ochten 1 school en in Zetten 1 school voor regulier basisonderwijs. Ongeveer 350 medewerkers geven onderwijs aan circa 3500 kinderen.

De vier zekerheden van CPOV zijn:

1. Christelijk onderwijs voor ieder kind!
2. Toekomstbestendig onderwijs voor ieder kind!
3. Onderwijs voor ieder kind door medewerkers met passie!
4. Onderwijs voor ieder kind vanuit verbinding en samenwerking!

Onze kernwaarden zijn: vertrouwen, veiligheid, verbinding, plezier en passie. Deze zekerheden en waarden zijn in onze strategische koers 2019-2023 nader uitgewerkt tot een plan, waarin meetbaar, merkbaar en zichtbaar wordt gemaakt waar we de komende vier jaren voor staan. Meer informatie over de stichting is op onze website te verkrijgen: www.cpov.nl.

Top 4 redenen om bij een CPOV-school te werken

Wij bieden je een moderne, toekomstgerichte werkplek met diverse onderwijsconcepten: er is altijd een school die naadloos bij jou past. 

 


 
Bij ons staat elk individueel kind centraal. Ook jij krijgt volop vertrouwen om dit in je dagelijks werk te doen.

 


 
Bij ons krijg je veel ruimte voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling. 

 


 
Een fijn team staat voor je klaar. Een goede werksfeer is voor ons topprioriteit. 

Plan een afspraak

Vrijblijvend kennismaken? 

Mail of bel met André van der Blom of Petra Visser via 0318-519076 of solliciteer@cpov.nl