Vacature: intern begeleider

onderbouw en bovenbouw

Vacature: intern begeleider - Het Erf

Vanaf 1 april 2022 - 0,4 - 0,5 FTE

Heb jij in je werk oog voor ieder kind?

Informatie rondom de werving van een leerkracht voor intern begeleider voor de onderbouw en bovenbouw.

Het bestuur van Stichting CPOV e.o. is voor CBS Het Erf met ingang van 01-04-2022 of uiterlijk 01-08-2022 op zoek naar een Intern Begeleider voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) én voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8). 

Het gaat hierbij om een parttime benoeming (van 0,4 – 0,5 fte) per vacature. 

Hoe ziet jouw profiel als intern begeleider eruit? 

We zoeken iemand met hart voor het kind vanuit een protestants-christelijke levensovertuiging. Je herkent jezelf en wil aansluiten bij onze missie en visie, te weten: 

Op het Erf is iedereen waardevol. Met elkaar werken we aan een goede basis voor kinderen met de unieke talenten die ze allemaal hebben. Zo kan elke leerling ondernemend de maatschappij in. 

Kerntaak Intern Begeleider CBS Het Erf 

➢ Stimuleert, coördineert en bewaakt de ondersteuningsstructuur van de school in het belang van de ontwikkeling van iedere leerling. 

➢ Ondersteunt en coacht leraren bij het verzorgen van het juiste aanbod zodat de leerlingen zich optimaal en passend kunnen ontwikkelen (adviseur – specialist). 

➢ Adviseert directeur en MT over de koers van de ondersteuning binnen de school. 

➢ Is verantwoordelijk voor de 7 regels van de Intern Begeleider. 

Verantwoordelijkheden Intern Begeleider CBS Het Erf 

➢ Voert gesprekken met de leerkrachten en ouders m.b.t. de ondersteuning van de leerling, van de groep en het afstemmen van het onderwijs daarop. 

➢ Voert observaties uit in de groepen m.b.t. de extra ondersteuning aan de leerlingen en/of de groep. 

➢ Ondersteunt de leerkracht bij leerlingen met een eigen leerlijn. 

➢ Ondersteunt de leerkrachten bij het analyseren van de toetsen, het maken van groepsplannen en volgt de uitvoering hiervan. 

➢ Organiseert de passende extra ondersteuning voor de leerlingen die dit nodig hebben en stuurt deze aan. 

➢ Heeft goede contacten met specialisten, andere externen en scholen in de regio. 

7 Regels voor de Intern Begeleider 

➢ Zorgt ervoor dat de ondersteuningsstructuur op orde is. 

➢ Heeft zicht op de ontwikkeling van de ondersteuning binnen de school. 

➢ Schept duidelijke kaders voor de ondersteuning en afstemming in de groep. 

➢ Stelt zich proactief en professioneel op naar de leerkrachten. 

➢ Brengt samen met het team de opbrengsten per groep en de school als geheel in kaart. 

➢ Is transparant over de positieve- , ontwikkelpunten en risico’s m.b.t. tot de ondersteuning in iedere groep. 

➢ Heeft structureel overleg met de directeur, MT en de extra ondersteuners. 

Je hebt zelf meerdere jaren voor de groep gestaan en, indien mogelijk, ervaring als intern begeleider of als coördinator leerlingenzorg. Je hebt een opleiding tot intern begeleider (of specialisatie binnen master SEN) gevolgd of bent bereid die op korte termijn te gaan volgen. 

Samen met de collega’s kun je werken vanuit doelen en draag je actief bij aan het versterken van de samenwerking binnen het team. 

 

Het Erf

Het Erf ligt in de wijk Dragonder, met ongeveer 25 teamleden en per 1 augustus 2021 ongeveer 315 leerlingen, verdeeld over 14 groepen.

Wij geven onderwijs volgens het jaarklassensysteem met oog voor de diverse onderwijsbehoeften waarbij we werken vanuit doelen.

Speerpunten van de school zijn:

• Didactisch handelen,

• meer- en hoogbegaafdheid,

• de vakwerkgroep,

• samenwerkend leren,

• een Kanjerschool in woord en daad zijn,

• ICT inzetten als middel.

Meer informatie hierover is te krijgen op de website: 

www.het-erf.nl 

 

 

We bieden jou hedendaags onderwijs dat is ingericht op onderwijsbehoeften van leerlingen (handelingsgericht en opbrengstgericht werken). Hierbij wordt ondersteuning geboden in het werk door een warm team.

Binnen het team zijn er collega’s die de taak van reken-, taal- of ICT coördinator hebben. Er is een gedragsspecialist die tevens Kanjercoördinator is en een specialist meer- en hoogbegaafdheid. Naast de plusgroepen is er een dagdeel per week een vakwerkgroep voor 8 leerlingen uit groep 8. Het managementteam wordt gevormd door de directeur met drie bouwcoördinatoren.

We ontwikkelen ons samen met kinderopvangorganisatie Kwink tot een Integraal KindCentrum dat als alles volgens planning verloopt in 2024 de deuren zal openen.

 

CPOV: Christelijk onderwijs voor ieder kind! 

De organisatie CPOV telt 13 scholen. In Veenendaal kennen we 10 scholen voor regulier basisonderwijs en 1 SBO-school en in Ochten 1 school en in Zetten 1 school voor regulier basisonderwijs. 

Ongeveer 350 medewerkers geven onderwijs aan circa 3500 kinderen. 

De vier zekerheden van CPOV zijn: 

Onze kernwaarden zijn: vertrouwen, veiligheid, verbinding, plezier en passie. 

Deze zekerheden en waarden zijn in onze strategische koers 2019-2023 nader uitgewerkt tot een plan, waarin meetbaar, merkbaar en zichtbaar wordt gemaakt waar we de komende vier jaren voor staan. Meer informatie over de stichting is op onze website te verkrijgen: www.cpov.nl. 

Praktische informatie en procedure 

Herken je jezelf in het gestelde profiel? Dan ontvangen wij graag uiterlijk woensdag 12 januari 2022 een sollicitatie. Jouw reactie kun je versturen per mail naar solliciteer@cpov.nl en jaap.vannoppen@het-erf.nl. 

De eerste ronde gesprekken vindt plaats in de week van 17 januari 2022. 

De vervolggesprekken staan gepland in de week van 24 januari 2022. 

Wil je nog meer informatie? Deze is telefonisch te verkrijgen bij Jaap van Noppen (directeur) tel. 0318-514414 (school) of 06-11322828. 

Voor algemene informatie over deze vacature of procedure kun je contact opnemen met André van der Blom, HR-adviseur, tel.nr. 0318-519076. 

Acquisitie naar aanleiding van dit profiel wordt niet op prijs gesteld. 

Top 4 redenen om bij een CPOV-school te werken

Wij bieden je een moderne, toekomstgerichte werkplek met diverse onderwijsconcepten: er is altijd een school die naadloos bij jou past. 

 


 
Bij ons staat elk individueel kind centraal. Ook jij krijgt volop vertrouwen om dit in je dagelijks werk te doen.

 


 
Bij ons krijg je veel ruimte voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling. 

 


 
Een fijn team staat voor je klaar. Een goede werksfeer is voor ons topprioriteit. 

Plan een afspraak

Vrijblijvend kennismaken? 

Mail of bel met André van der Blom of Petra Visser via 0318-519076 of solliciteer@cpov.nl