Toekomstbestendig

Toekomstbestendig onderwijs voor ieder kind!

Wij zijn ambitieus als het gaat om innovatie van het onderwijs op onze scholen. Niet met vernieuwing zelf als doel, maar om de aansluiting te blijven zoeken bij wat kinderen nodig hebben om tot bloei te komen. We investeren in het ontwikkelen van nieuwe onderwijsconcepten en bewegen steeds meer naar ontwerpgericht onderwijs waarbij leerlingen alleen of in groepen steeds meer de ruimte en tools aangeboden krijgen om te experimenteren, te onderzoeken en te communiceren. Het stimuleert leerlingen om creatief met hun eigen kennis om te gaan.