Nieuws en documenten

Rondom Coronavirus

Brieven en FAQ (veelgestelde vragen)​

Ga naar nieuws.cpov.nl voor alle updates betreft het Coronavirus

 

Zoals jullie weten hebben we het digitale thuisonderwijs opgezet.
Doordat veel scholen in Nederland software van de diverse methoden gebruiken, geeft dat ook bij de uitgevers van digitale software methodes wat drukte en kan het wat technische problemen geven.

Hieronder een aantal punten waar we als CPOV momenteel weinig aan kunnen doen. Mogelijk heeft u wat aan de diverse tips die bij de onderstaande problemen staan beschreven.

1. Pagina wordt niet geladen of duurt erg lang.

• De server van het programma wat gebruikt wordt is overbelast.
• De downloadsnelheid van het internetabonnement is (te) laag.

Tip: gebruik Google Chrome of Firefox als browser. Wanneer u al in één van deze browsers werkt, start nog eens opnieuw op.

2. Inloggen in MOO of software programma werkt niet.

• Mogelijk is er op de achtergrond een ander lid ingelogd bij MOO of Gmail. Eerst dient deze bij alle programma’s uit te zijn gelogd, daarna opnieuw proberen. Of werk per kind met een andere browser.
• Wachtwoord vergeten? Vraag via de leerkracht een nieuwe aan.

3. Openen softwareprogramma via MOO werkt niet.

• Bij het openen van de methodesoftware wordt een foutmelding gegeven. Mogelijk is de server overbelast. Probeer het later nog een keer.
• De meeste software draait nog op Flash. Daarvoor dient eenmalig een blokkade opgeheven te worden. Daarna werkt de software wel. Kijk hoe dit werkt via deze link

4. Het softwareprogramma staat niet in MOO.

• Neem contact op met de leerkracht. Mogelijk heeft de school het programma nog niet juist gekoppeld aan de groep of desbetreffende leerling.

5. Problemen bij Google Classroom.

Kijk ook zelf even op: https://support.google.com/edu/classroom/?hl=nl#topic=9049835

Kan u kind niet meer in Classroom? Vraag de leerkracht of uw kind opnieuw uitgenodigd kan worden. De leerkracht stuurt via Classroom een automatische uitnodiging naar het Emailadres van uw kind (voornaam.achternaam@domeinnaamschool.nl)

6. Problemen met Gynzy.

Doordat veel kinderen in Nederland werken met het programma, kan het zijn dat deze site op bepaalde piekmomenten op een dag overbelast is. Probeer het later nog een keer.

Brief van de Wethouder aan de leerlingen

page1image1206462016

 

 

Beste scholieren,

Wat een tijd maken we met elkaar mee. Misschien was je met je klas-
genoten hard aan het leren voor je examens of misschien had je even wat meer
vrije tijd omdat je net je toetsen achter de rug had. Of was je met je klas hard aan het werk aan een mooi onderwerp of een project. En nu ziet de wereld er opeens heel anders uit dan een paar weken geleden, door het coronavirus. En dat is indrukwekkend voor ons allemaal.

Voor iedereen is de impact anders. Wat het precies voor jou betekent weet ik niet. Maar ik merk wel dat het geen vakantie is, ook al zijn we thuis. Dit is serieus, ernstig.

Het coronavirus en de maatregelen hebben invloed op jou, op je familie, op je vrienden, op iedereen om je heen. En dat kan ik helaas niet anders maken, al zou ik dat graag willen. Ik wens je veel sterkte, zeker ook als er mensen om je heen ziek zijn of als je zelf ziek bent of misschien wordt.

Wat ik je wil vragen is om te helpen om dit grote probleem kleiner te maken. Jij kunt hierbij helpen door zoveel mogelijk thuis te blijven. En ben je buiten, houd dan echt 1,5 meter af- stand van andere mensen. Je doet het niet alleen voor jezelf en je familie, maar (juist) ook voor anderen: oudere mensen of mensen met een zwakke gezondheid. Als jij afstand houdt, maak je de kans een stuk kleiner dat je zelf en andere mensen ziek worden.

Als gemeente doen we ook ons uiterste best voor alle Veenendalers. Help ons mee
door je aan de voorschriften van de Rijksoverheid te houden. Zoek je vrienden op, maar doe dit digitaal via je mobiel of laptop. Stuur ook eens een berichtje naar iemand die niet zoveel berichtjes krijgt.

Ik hoop dat we snel weer terug kunnen naar de normale situatie, waarin we weer naar school gaan, naar ons werk gaan en weer de gewone dingen doen. Tot die tijd: sterkte en geduld!

Marco Verloop

Wethouder onderwijs

page1image1206572608 page1image1206574016 page1image1206574416

Brief voortgang digitaal thuisonderwijs en kinderopvang

page1image1206498096 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
de leerlingen van Stichting C.P.O.V. e.o.

Veenendaal, 16 maart 2020

Betreft: aanvullende informatie coronavirus Ref.nr.: 20200316

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vandaag zijn we op de CPOV scholen druk aan de slag gegaan om digitaal thuisonderwijs voor uw kind op korte termijn mogelijk te maken. Morgen krijgen alle leraren op onze scholen extra instructie. Daarna, tussen 10.00-12.00 uur, ontvangt u een e-mail met uitleg over digitaal thuiswerken van de leerkracht(en) van uw kind(eren). Het is belangrijk dat u deze snel leest én de gevraagde actie uitvoert. Pas dan kunnen wij verder. We rekenen erop dat uw kind vanaf woensdag 18 maart thuis aan de slag kan!

Morgen gaan we ook per school afspraken maken over het evt. op school ophalen van werkboekjes e.d. Dat zal met duidelijke regels gepaard moeten gaan. U wordt daar extra over geïnformeerd door uw eigen school.

Wat betreft kinderopvang is het nog wachten op duidelijke richtlijnen vanuit de overheid en de concretisering vanuit de gemeente. Voor de Veenendaalse CPOV-scholen heb ik morgen contact met de wethouder. Voor de Betuwse scholen zal ik zelf contact opnemen met de wethouder c.q. ambtenaren.

Een aantal ouders heeft al aangegeven te behoren tot de zogenaamde vitale beroepsgroepen en kinderopvang te wensen. Voor morgen, dinsdag 17 maart, doen we nogmaals een dringend beroep op u om zo mogelijk zelf voor opvang te zorgen. Alleen als u het echt niet redt, kunt u contact opnemen met de directeur van uw school. Morgen hopen we u duidelijkheid te geven voor de opvang in de komende weken.

Maakt u normaliter gebruik van diensten van een van de kinderopvangorganisaties, dan gaan wij ervan uit, dat u zich met vragen rechtstreeks tot hen wendt.

Met vriendelijke groet,

Drs. J.R. van Leeuwen, voorzitter College van Bestuur

page2image1339419472

 

Brief aanvullende informatie sluiting scholen

page1image1206498096

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
de leerlingen van Stichting C.P.O.V. e.o.

Veenendaal, 15 maart 2020

Betreft: aanvullende informatie coronavirus Ref.nr.: 20200315

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De Rijksoverheid heeft zojuist bekend gemaakt dat alle scholen in Nederland vanaf heden gesloten zijn voor ouders en leerlingen. De toenemende ernst van de situatie rond het corona virus maakt langer open laten van onze scholen onverantwoord. Een speciaal Corona Crisis team (CCT) is op CPOV niveau bezig zaken nader uit te werken.

Wij vragen uw dringende aandacht voor de volgende maatregelen en mededelingen, die voor elke CPOV school gelden:

 • De leerlingen van CPOV-scholen blijven thuis.

 • Kinderen van ouders in cruciale beroepen blijven aanstaande maandag 16 maart

  zoveel mogelijk thuis, alleen daar waar zeer noodzakelijk kan via school opvang worden geregeld. Neem hiervoor vanavond per mail contact op met de directeur van de school.

 • Vanaf dinsdag 17 maart kunnen kinderen van ouders in cruciale beroepen (lijst hieronder) wél op de scholen worden opgevangen. De kinderen worden opgevangen door de kinderopvang of door leerkrachten van de school. Wanneer dit uw kind(eren) betreft, vragen wij u contact op te nemen op met directeur van de school, om uw kind(eren) hiervoor aan te melden. Het gaat hier om ouders die beiden werkzaam zijn in de cruciale beroepsgroepen of om eenoudergezinnen waarvan de ouder werkzaam is in een cruciale beroepsgroep.

 • De normale schooltijden worden in acht genomen voor het ‘opvangen’ van leerlingen met ouders in cruciale beroepen.

 • Voor kinderen met ouders die werkzaam zijn in de cruciale beroepen blijft gelden dat wanneer zij verkouden zijn, keelpijn en/of koorts hebben zij thuis moeten blijven.

 • Een ICT-werkgroep treft voorbereidingen voor waar mogelijk digitaal thuisonderwijs voor leerlingen van groep 3 t/m 8. Kinderen van de groepen 1 en 2 krijgen speelse lessuggesties voor thuis aangeboden. We hopen dit op korte termijn te kunnen realiseren (waarschijnlijk vanaf woensdag). U wordt hiervan via de leerkracht van uw kind(eren) op de hoogte gesteld, zodra dit operationeel is. Leerlingen kunnen dan thuis werken aan opdrachten die de leerkracht klaar zet in een online leeromgeving. We kiezen daarbij voor cruciale leerstof.

 • Er is speciale aandacht voor de leerlingen van de groepen 8, met het oog op de Centrale Eindtoets van april. Ook hier geldt: de leerkrachten zullen u hierover informeren.

 • Voor de goede orde: vanaf woensdag proberen we digitaal thuisonderwijs te verzorgen. We gaan ervan uit dat u uw kind de komende weken zoveel mogelijk bij huis houdt! Samenscholingen van klasgenoten zijn absoluut onwenselijk om zoveel mogelijk fysieke contacten te vermijden. We rekenen op uw medewerking en gezond verstand.

  Als u nog vragen hebt, kunt u zich wenden tot uw eigen directeur.
  Deze berichtgeving is ook centraal beschikbaar via de CPOV website: https://nieuws.cpov.nl.

  Volg deze website dagelijks!

  Laten we bovenal beseffen dat naast al onze inzet geldt: de mens wikt, maar God beschikt. Laten we proberen zo onze nood in Zijn handen te mogen leggen.
  N.B. Overzicht van de cruciale beroepsgroepen:

 • Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.

 • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van

  kinderen en examens.

 • Openbaar vervoer.

 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit

  supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.

 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.

 • Vervoer van afval en vuilnis.

 • Kinderopvang.

 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving

  die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.

 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard).

 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente) .

  Met vriendelijke groet,

  Johan van Leeuwen, voorzitter College van Bestuur

page2image1340151760 page2image1340152096

Overzicht van de cruciale beroepsgroepen:

● Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
● Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van
kinderen en examens.

● Openbaar vervoer.
● Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit
supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.


● Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
● Vervoer van afval en vuilnis.
● Kinderopvang.
● Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving
die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.


● Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard).
● Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente) .

Brief CPOV sluit al haar scholen

page1image1207724448

 

 

 

Veenendaal, 15 maart 2020

CPOV SLUIT VANAF 16 MAART HAAR SCHOLEN!

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Inmiddels hebben wij als bestuur, directie en crisisteam besloten dat wij met ingang van heden de scholen sluiten voor kinderen, ouders en medewerkers. In onze beleving en constatering is het onverantwoord de scholen nog toegankelijk te houden gelet op de toenemende werkelijkheid van het coronavirus en de risico’s die wij daarmee lopen.

Ik hoop dat u begrip heeft voor ons standpunt. Tegelijkertijd roept dit veel vragen op: “Hoe gaat het dan met de kinderopvang? Wordt er dan ook digitaal les gegeven?” Enz.

Ook realiseren wij dat dit besluit veel consequenties gaat geven voor de gezinnen. Bijvoorbeeld: “Wie vangt onze kinderen op? Wij werken beiden en misschien wel in de zorg.” Wat betreft de kinderopvang vindt er vandaag al contact plaats met de diverse organisaties van de kinderopvang hoe zij met deze vraag omgaan onder voorbehoud van de landelijke wetgeving.

Veel vragen die het besluit gaat oproepen proberen wij vandaag te ondervangen en op hoofdlijnen een antwoord op te geven.
Aan het einde van deze dag ontvangt u per brief de laatste informatie!
Ook in de komende dagen zullen wij regelmatig via de site een update geven.

Rest mij u namens bestuur, directie en het crisisteam heel veel sterkte en veel gebed toe te wensen.
Dan blijven naast onze verantwoordelijkheid gevouwen handen over.

Met vriendelijke groet,

Drs. J.R. van Leeuwen,
voorzitter College van Bestuur C.P.O.V.

page1image1207872224

aanvullende informatie coronavirus

page1image1384421328

Aan de ouders/verzorgers
van de kinderen van Stichting CPOV e.o.

Veenendaal, 14 maart 2020

Betreft: aanvullende informatie coronavirus Ref.nr.: 20200314

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

In aanvulling op onze brief van vrijdag 13 maart jl. komen we met een kort aanvullend bericht. Doel is om extra duidelijkheid te verschaffen aan ouders en medewerkers hoe te handelen in een aantal voorkomende gevallen. Deze aanvullingen/verduidelijkingen raken maatregel 3: “het verzoek aan ouders om de schoolgebouwen zo min mogelijk te betreden”.

Op basis van die maatregel gelden vanaf maandag 16 maart de volgende extra maatregelen:

 • Alléén ouders van kinderen in de groepen 1 en 2 mogen bij de start van een schooldag met hun kind mee naar binnen om hun kind weg te brengen. Hierbij geldt de verlengde inloop van 8.15-8.45 uur. Alle andere leerlingen zijn op de normale tijd in de klas!
 • Ouders van een jarig kind (ongeacht welke groep) kunnen voorlopig nog mee met hun kind de school in.
 • Extra hulp van groepen ouders in de school (denk aan kamouders bij hoofdluis, leesouders etc.) vervalt, met uitzondering van de medewerkers aan de tussenschoolse opvang.
 • Er vinden geen ouderavonden/rapportavonden/vergaderingen van MR en overige groepen meer plaats. Er zijn dan teveel volwassenen bij elkaar.
 • Gesprekken van een ouder(paar) met een intern begeleider, directeur of andere deskundige, bijvoorbeeld n.a.v. een onderzoek, kunnen doorgaan als de directeur van de school dat raadzaam acht.

  Tot slot:
  De bovengenoemde maatregelen zijn tot nader order geldig. Uiteraard wordt per dag de situatie bekeken en worden de bovengenoemde maatregelen eventueel aangescherpt of versoepeld conform de richtlijnen van de Rijksoverheid, de GGD en het RIVM. Alle personeelsleden worden gelijktijdig met dit bericht geïnformeerd over deze maatregelen. Als u nog vragen heeft, kunt u zich richten tot de directeur van de school.

  Deze berichtgeving is ook centraal beschikbaar via de CPOV website: https://nieuws.cpov.nl. Volg deze website dagelijks! Dit geldt voor zowel medewerkers als ouders

  Met vriendelijke groet,

  drs. J.R. van Leeuwen voorzitter College van Bestuur

page1image1384610304

CPOV Nieuwsbrief Coronavirus

 

page1image1340523456

Aan de ouders/verzorgers
van de kinderen van Stichting CPOV e.o.

Veenendaal, 13 maart 2020

Betreft: informatie coronavirus Ref.nr.: 20200039

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Naar aanleiding van de berichtgeving rond het coronavirus heeft Stichting CPOV e.o. in het belang van uw kind en alle medewerkers een aantal besluiten moeten nemen. Vanaf vandaag zal alle corona berichtgeving centraal beschikbaar zijn via de CPOV website: https://nieuws.cpov.nl. Volg deze website dagelijks! Dit geldt voor zowel medewerkers als ouders.

Informatie van de landelijke overheid, GGD en RIVM is te allen tijde leidend. Op basis van die richtlijnen past CPOV de berichtgeving op de website desgewenst aan. De website heeft indien nodig een dagelijkse update.

Op basis van de beschikbare gegevens heeft CPOV besloten enkele maatregelen te nemen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen.

Maatregel 1:
Met ingang van maandag 16 maart 2020 gaan alleen de reguliere lessen door. Alle andere schoolactiviteiten worden tot nader order uitgesteld of mogelijk afgelast.

Maatregel 2:
Vanaf maandag 16 maart 2020 wordt door personeel van CPOV niet meer deelgenomen aan buitenschoolse (professionaliserings-)activiteiten. Dus geen bezoek aan beurzen, congressen, cursussen e.d. Ook in onze schoolgebouwen zijn vanaf die datum geen groepen gasten meer welkom.

Maatregel 3:
Vanaf maandag 16 maart 2020 verzoeken we ouders/verzorgers zo min mogelijk het schoolgebouw te betreden. Derhalve verzoeken we u buiten afscheid te nemen van uw kind(eren). Voor de groepen 1 en 2 geldt dat ouders/verzorgers wel mee naar binnen kunnen. Voor hen geldt een gespreide inloop van 8:15 uur tot 8:45 uur.

Landjuweel 16-5 3905 PG VEENENDAAL Tel. (0318) 51 90 76
E-mail: info@cpov.nl

Maatregel 4:
Wij zijn genoodzaakt groepen naar huis te sturen indien de leerkracht zich ziek meldt en we de opvang intern niet meer kunnen oplossen. Wij rekenen op uw begrip.

Bestaande afspraken/adviezen blijven van kracht:

 • geen handen schudden;
 • hoesten en niezen in de elleboog;
 • regelmatig handen wassen met zeep;
 • gebruik papieren zakdoekjes;
 • uw kind blijft thuis bij de volgende klachten die door u of de leerkracht worden

  geconstateerd: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Als na één of enkele dagen blijkt, dat deze klachten duidelijk minder worden, dan kunt u overwegen uw kind weer naar school te sturen.

  Tot slot:
  De bovengenoemde maatregelen zijn tot nader order geldig. Uiteraard wordt per dag de situatie bekeken en worden de bovengenoemde maatregelen eventueel aangescherpt of versoepeld conform de richtlijnen van de Rijksoverheid, de GGD en het RIVM. Alle personeelsleden worden gelijktijdig met dit bericht geïnformeerd over deze maatregelen. Als u nog vragen heeft, kunt u zich richten tot de directeur van de school.

  Ik vertrouw erop u vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd en hoop en bid dat we niet getroffen worden door dit virus.

   

page2image1340763936Met vriendelijke groet,

drs. J.R. van Leeuwen voorzitter College van Bestuur

page2image1340770960 page2image1340771312

 

 

Landjuweel 16-5 3905 PG VEENENDAAL 

Tel. (0318) 51 90 76
E-mail: info@cpov.nl