Onderwijsassistent

Voor IKC ’t Speel-Kwartier.

Onderwijsassistent - IKC ’t Speel-Kwartier.

schooljaar, 2021-2022

Profiel- en Situatieschets

Werving en selectie onderwijsassistent IKC ’t Speel-Kwartier.

Het bestuur van Stichting CPOV e.o. is voor IKC ’t Speel-Kwartier vanaf 1 augustus
2021 op zoek naar een onderwijsassistent voor de groepen 1 en 2 voor WTF 0,8250 (33 uur per week, verspreid over 5 dagen).

 
 
 

IKC ’t Speel-Kwartier
Wij zijn ’t Speel-Kwartier, een basisschool voor Protestants Christelijk Onderwijs. In ons IKC werken wij samen met de kinderopvang KWINK. Op een steenworp afstand van ons hoofdgebouw hebben wij ook een aantal lokalen van SBO de Windroos in gebruik. Met een team van ruim 40 medewerkers verzorgen wij vanaf beide locaties, passend onderwijs aan ongeveer 420 leerlingen.

Wij willen een school zijn waarin de Bijbelse waarden en normen zichtbaar zijn in de levenshouding van de medewerkers en de kinderen. Deze levenshouding is de basis voor de methoden die wij gebruiken en de activiteiten die onder schooltijd worden ondernomen.

Omdat wij kinderen willen opleiden tot zelfstandig denkende mensen met een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel, geven wij al onze leerlingen een bepaalde mate van vrijheid. Wij stimuleren zelfstandig werken en willen dat leerlingen trots zijn op hun eigen werk. Kinderen moeten zich op onze school gewaardeerd voelen, de eigen prestatie leren evalueren en ervaren dat zij van hun fouten mogen leren. Tenslotte vinden wij het wenselijk dat kinderen worden geconfronteerd met de mening van andersdenkenden en daar respectvol mee om kunnen gaan.

 

't Speelkwartier

Geloof in Ontwikkeling met een
Samenwerken
Maatschappelijk
Individueel
Leerplezier
Eigentijds

Het is onze missie om een uitdagende leeromgeving te creëren waarin ieder kind zijn talenten ontwikkelt en zich gewaardeerd voelt. Ons motto is: Geloof in ontwikkeling met een SMILE. Iedere letter van dit laatste woord staat voor een uitgangspunt dat wij hanteren binnen onze school. Het principe gaat ervan uit dat je naast je geloof in Jezus, kunt geloven in jezelf.
Samenwerking:
Werken vanuit een goede en open samenwerking tussen ouders, school en kind, waarin het belang van het kind voorop staat. Onze leraren leren van elkaar en innoveren samen het onderwijs.
Maatschappelijk:
Schoolbrede methode en aanpak, aandacht voor (geloofs-)opvattingen, samenwerking met de buurt, groepsdoorbrekende onderwijsactiviteiten,.
Inspirerend:
Enthousiast en professioneel team, rijke en uitdagende leeromgeving, actuele lesmethodes, onderwijsgerelateerde excursies. Leren door doen en denken.
Leerlinggericht:
Werken vanuit realistische doelen met drie instructieniveaus. Kernwoorden in ons onderwijs: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, reflectie en samenwerken.
Eigentijds:
Gericht op de ontwikkeling van nu, met het oog op de toekomst, vanuit geloof in ontwikkeling. Kritisch op onszelf en de wereld.

 

 

 

Wij zoeken een collega die ons team komt versterken; 

ben jij iemand die…:

 • een christelijke levensovertuiging heeft en meelevend lid is van een kerk of gemeente;
 • wil aansluiten bij onze visie op onderwijs;
 • de leraar ondersteunt in groepsactiviteiten;
 • individuele leerlingen en groepjes leerlingen kan begeleiden;
 • graag samenwerkt met collega’s om van elkaar te leren en elkaar te stimuleren;
 • denkt in mogelijkheden en oplossingen;
 • een leerklimaat schept waarin leerlingen zich veilig en geaccepteerd voelen;
 • voorstander is van een manier van leren waarbij kinderen zo concreet mogelijk betrokken worden bij hun eigen ontwikkeling;
 • in het bezit is van het diploma Onderwijsassistent niveau 4 of afstudeert in de zomer van 2021.
  ..dan ben je van harte welkom om te solliciteren!

We bieden je:

 • ervaren collega’s om je heen met wie je samen kunt optrekken;
 • een enthousiast team dat werkt aan goed onderwijs;
 • een omgeving waar je jezelf mag zijn en je jouw talenten optimaal kunt
  ontwikkelen;
 • een stimulerende werkomgeving waarin ouders en kinderen actief betrokken zijn;
 • een gemotiveerd MT dat je ondersteunt bij het uitoefenen van je functie;
 • een goed georganiseerde school in een jong gebouw, gebruik makend van actuele methoden en materialen;
 • kortom, een prettige en uitdagende werksfeer!

 

Meer informatie over ons onderwijs is op onze website te verkrijgen:
www.speelkwartierveenendaal.nl.

Het CPOV
De organisatie CPOV telt 13 scholen. In Veenendaal kennen we 10 scholen voor regulier basisonderwijs en 1 SBO-school en in Ochten 1 school en in Zetten 1 school voor regulier
basisonderwijs. Ongeveer 350 medewerkers geven onderwijs aan circa 3500 kinderen.
De vier zekerheden van CPOV zijn:
1. Christelijk onderwijs voor ieder kind!
2. Toekomstbestendig onderwijs voor ieder kind!
3. Onderwijs voor ieder kind door medewerkers met passie!
4. Onderwijs voor ieder kind vanuit verbinding en samenwerking!
Onze kernwaarden zijn: vertrouwen, veiligheid, verbinding, plezier en passie.
Deze zekerheden en waarden zijn in onze strategische koers 2019-2023 nader uitgewerkt tot een plan, waarin meetbaar, merkbaar en zichtbaar wordt gemaakt waar we de komende vier jaren voor staan. Meer informatie over de stichting is op onze website te verkrijgen.

 

 

Praktische informatie en procedure
Nadere informatie over de inhoudelijke vacature of IKC ’t Speel-Kwartier wordt graag verstrekt door Irene Westeneng, IB / BC of Bouline Lindemulder, directeur, tel. 0318-651901 of info@speelkwartierveenendaal.nl.

Voor algemene informatie over deze vacature of procedure kun je contact opnemen met
André van der Blom, personeelsfunctionaris, tel. 0318-519076.

Heb je interesse, stuur dan een reactie voor 3 juni 2021.
Bij voorkeur ontvangen we die per mail via solliciteer@cpov.nl en
info@speelkwartierveenendaal.nl.

De gesprekken vinden plaats op dinsdagavond 8 juni 2021

Top 4 redenen om bij een CPOV-school te werken

Wij bieden je een moderne, toekomstgerichte werkplek met diverse onderwijsconcepten: er is altijd een school die naadloos bij jou past. 

 


 
Bij ons staat elk individueel kind centraal. Ook jij krijgt volop vertrouwen om dit in je dagelijks werk te doen.

 


 
Bij ons krijg je veel ruimte voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling. 

 


 
Een fijn team staat voor je klaar. Een goede werksfeer is voor ons topprioriteit. 

Plan een afspraak

Vrijblijvend kennismaken? 

Mail of bel met André van der Blom of Petra Visser via 0318-519076 of solliciteer@cpov.nl