Vacature: Leerkracht voor Hoogbegaafde kinderen

IKC ’t Speel-Kwartier voor de Junior Academie (groep 5 - 6 -7)

Vacature: IKC ’t Speel-Kwartier - de Junior Academie (groep 5 - 6 -7)​

Vanaf 1 januari 2022

Heb jij in je werk oog voor ieder kind?

Werving en selectie leerkracht Junior Academie IKC ’t Speel-Kwartier

Het bestuur van Stichting CPOV e.o. is voor IKC ’t Speel-Kwartier voor de Junior Academie vanaf 1 januari 2022 op zoek naar een leerkracht voor groep 5-6-7  voor WTF 0,4250 – 0,5750 (woensdag (in overleg), donderdag en vrijdag). 

Wij zoeken een collega die ons team komt versterken; ben jij iemand die…: 

▪ een Christelijke levensovertuiging heeft, meelevend lid is van een kerk/ gemeente en deze zichtbaar maakt in de school; 

▪ professioneel, actief betrokken en kindgericht is; 

▪ wil werken vanuit onze visie met een SMILE; 

▪ kinderen uitdaagt te geloven in hun eigen ik, zorg te dragen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen; 

▪ een leerklimaat schept waarin leerlingen zich veilig en geaccepteerd voelen, verantwoordelijk en betrokken zijn bij hun eigen leerproces; 

▪ samenwerkt met (parallel)collega’s om van elkaar te leren, elkaar te stimuleren en hiermee zorgt voor actueel en passend onderwijs; 

▪ affiniteit en/of ervaring heeft met hoogbegaafde kinderen in het onderwijs. Een opleiding m.b.t. HB-onderwijs is een pré. 

..dan ben je van harte welkom om te solliciteren! 


We bieden je: 

▪ ervaren collega’s om je heen met wie je samen kunt optrekken en leren; 

▪ een team dat professioneel, actief en kindgericht werkt aan goed onderwijs; 

▪ ruimte om je (verder) te specialiseren in deze doelgroep; 

▪ een omgeving waar je jezelf mag zijn en je jouw talenten optimaal kunt inzetten en ontwikkelen; 

▪ een stimulerende werkomgeving waarin ouders en kinderen actief en positief betrokken zijn; 

▪ een gemotiveerd MT dat je ondersteunt en stimuleert bij het uitoefenen van je functie; 

▪ een goed georganiseerde school die gebruik maakt van actuele methoden en materialen; 

▪ kortom, een prettige, uitdagende en stimulerende werksfeer! 

Meer informatie over ons onderwijs is op onze website te verkrijgen: www.speelkwartierveenendaal.nl. 

Vacature: IKC 't SPEELKWARTIER - Junior Academie - voor hoogbegaafde kinderen

Interesse?

Heb je interesse in deze vacature, stuur dan een reactie voor 1 december 2021 per  mail naar solliciteer@cpov.nl en naar info@speelkwartierveenendaal.nl. 

Voor informatie kun je contact opnemen met Bouline Lindemulder (directeur)  06-13059097 of Josine Tuhusula (IB-JA!) 06- 48233844 of mailen naar info@speelkwartierveenendaal.nl dan nemen wij contact met jou op. 

Voor algemene informatie over deze vacature of procedure kun je tijdens kantooruren contact opnemen met André van der Blom, HR-Adviseur op telefoonnummer 0318-519076. 

Junior Academie 

De Junior Academie biedt voltijds HB onderwijs en is gevestigd in IKC ’t Speel-Kwartier, een basisschool voor Protestants Christelijk Onderwijs. 

Dit zijn onze leerlingen! 

“Onze hoogbegaafde leerling is een nieuwsgierig, sensitief en emotioneel mens. Hij of zij is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Verder is hij of zij autonoom, gedreven van aard en intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.” 

Onze droom voor deze hoogbegaafde kinderen: 

Als onze kinderen de Junior Academie verlaten, zijn zij veerkrachtig, zelfbewust en betrokken. Onze kinderen hebben een groeimindset ontwikkeld en kunnen deze inzetten. Zij zijn zich bewust van hun mogelijkheden en talenten. De basisvaardigheden worden beheerst om de volgende stap succesvol te zetten. Zij hebben een goede en stevige basis om verder te groeien vanuit hun mogelijkheden. 

IKC ’t Speel-Kwartier 

In ons IKC werken wij samen met de kinderopvang KWINK. Op een steenworp afstand van ons hoofdgebouw hebben wij ook een aantal lokalen van SBO de Windroos in gebruik. Met een team van ruim 40 medewerkers verzorgen wij vanaf beide locaties, passend onderwijs aan ongeveer 420 leerlingen. 

Wij willen een school zijn waarin de Bijbelse waarden en normen zichtbaar zijn in de levenshouding van de medewerkers en de kinderen. Deze levenshouding is de basis voor de methoden die wij gebruiken en de activiteiten die onder schooltijd worden ondernomen. 

Geloof in Ontwikkeling met een 

Samenwerken

Maatschappelijk

Individueel

Leerplezier

Eigentijds

Het is onze missie om een uitdagende leeromgeving te creëren waarin ieder kind zijn talenten ontwikkelt en zich gewaardeerd voelt. Ons motto is: Geloof in ontwikkeling met een SMILE. Iedere letter van dit laatste woord staat voor een uitgangspunt dat wij hanteren binnen onze school. Het principe gaat ervan uit dat je naast je geloof in Jezus, kunt geloven in jezelf. 3 

Samenwerking: 

Werken vanuit een goede en open samenwerking tussen ouders, school en kind, waarin het belang van het kind voorop staat. Onze leraren leren van elkaar en innoveren samen het onderwijs. 

Maatschappelijk: 

Schoolbrede methode en aanpak, aandacht voor (geloofs-)opvattingen, samenwerking met de buurt, groepsdoorbrekende onderwijsactiviteiten,. 

Inspirerend: 

Enthousiast en professioneel team, rijke en uitdagende leeromgeving, actuele lesmethodes, onderwijsgerelateerde excursies. Leren door doen en denken. 

Leerlinggericht: 

Werken vanuit realistische doelen met drie instructieniveaus. Kernwoorden in ons onderwijs: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, reflectie en samenwerken. 

Eigentijds: 

Gericht op de ontwikkeling van nu, met het oog op de toekomst, vanuit geloof in ontwikkeling. Kritisch op onszelf en de wereld. 

 

Het CPOV

De organisatie CPOV telt 13 scholen. In Veenendaal kennen we 10 scholen voor regulier basisonderwijs en 1 SBO-school en in Ochten 1 school en in Zetten 1 school voor regulier basisonderwijs. Ongeveer 350 medewerkers geven onderwijs aan circa 3500 kinderen.

De vier zekerheden van CPOV zijn:

1. Christelijk onderwijs voor ieder kind!
2. Toekomstbestendig onderwijs voor ieder kind!
3. Onderwijs voor ieder kind door medewerkers met passie!
4. Onderwijs voor ieder kind vanuit verbinding en samenwerking!

Onze kernwaarden zijn: vertrouwen, veiligheid, verbinding, plezier en passie. Deze zekerheden en waarden zijn in onze strategische koers 2019-2023 nader uitgewerkt tot een plan, waarin meetbaar, merkbaar en zichtbaar wordt gemaakt waar we de komende vier jaren voor staan. Meer informatie over de stichting is op onze website te verkrijgen:
www.cpov.nl.

Top 4 redenen om bij een CPOV-school te werken

Wij bieden je een moderne, toekomstgerichte werkplek met diverse onderwijsconcepten: er is altijd een school die naadloos bij jou past. 

 


 
Bij ons staat elk individueel kind centraal. Ook jij krijgt volop vertrouwen om dit in je dagelijks werk te doen.

 


 
Bij ons krijg je veel ruimte voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling. 

 


 
Een fijn team staat voor je klaar. Een goede werksfeer is voor ons topprioriteit. 

Plan een afspraak

Vrijblijvend kennismaken? 

Mail of bel met André van der Blom of Petra Visser via 0318-519076 of solliciteer@cpov.nl