Vacature: groepsleerkracht

De Grondtoon - leerkracht groep 8

Vacature: De Grondtoon - leerkracht groep 8

schooljaar, 2021-2022

Profiel- en Situatieschets

Werving en selectie groepsleerkracht groep 8

Het bestuur van Stichting CPOV e.o. is voor CBS De Grondtoon per 1 januari 2022 op zoek naar een groepsleerkracht voor groep 8 voor 1,0 fte (deeltijd ook bespreekbaar). 

Hoe ziet jouw profiel als groepsleerkracht eruit? 

We zoeken iemand met een protestants-christelijke levensovertuiging die bewust meeleeft met een kerkelijke gemeenschap. Je herkent jezelf en wil aansluiten bij onze missie (waar staan we voor) en visie (waar gaan we voor): 

Het Christelijk geloof is de basis van waaruit wij willen handelen. In de praktijk houdt dit in dat we onderwijs geven aan de hand van de Bijbel, vanuit de overtuiging dat Jezus Christus de Zoon van God is. 

Hoe geven we dat vorm binnen onze school? 

  • We vertellen de kinderen verhalen waarin het Grote Gebod ‘God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf’ voorop staat. 
  • Godsdienstonderwijs, de Bijbel, de psalmen en andere christelijke liederen nemen een belangrijke plaats in. 
  • We besteden ruime aandacht aan het vieren van de christelijke feesten. 
  • Alle leer- en vormingsgebieden worden onderwezen in het licht van door de Bijbel aangereikte waarden. 
  • We zorgen dat binnen- en buitenschoolse activiteiten passen binnen de identiteit van onze school. 

 

Je schept een leerklimaat waarin leerlingen zich veilig en gerespecteerd voelen. Ook stimuleer je hen om te experimenteren en te presteren naar hun mogelijkheden. 

Voor de totale schoolontwikkeling zet je je graag in met collega’s en ouders en draag je actief bij aan het versterken van de samenwerking binnen het team. 

Tenslotte heb je belangstelling en kennis op het gebied van: ICT, Parnassys en Onderzoekend leren. 

CBS De Grondtoon 

CBS De Grondtoon is een school die is gehuisvest in Veenendaal-West. Een team van ongeveer 20 personeelsleden en 220 kinderen zijn betrokken bij deze school. 

Op onze school zijn we de laatste jaren duidelijk bezig met het vernieuwen van ons onderwijs. Zo wordt er in alle groepen de nodige aandacht besteed aan Zelfstandig Werken, Effectieve Instructie en Coöperatief Leren. Enerzijds vanwege pedagogische redenen (leerlingen leren zelfstandig problemen op te lossen), anderzijds vanwege didactische redenen ( leerkrachten in de gelegenheid stellen individuele leerlingen te begeleiden). 

Het verder uitwerken van deze vernieuwingen zal een blijvend aandachtspunt zijn binnen ons onderwijs. We verdiepen ons nu in de onderzoekende houding van de leerkracht en de leerling. Meer informatie hierover is te krijgen op de website www.grondtoonveenendaal.nl. 

We bieden jou hedendaags onderwijs dat is ingericht op onderwijsbehoeften van leerlingen (handelingsgericht en opbrengstgericht werken). Dit gebeurt in een hecht team dat samen werkt aan goed onderwijs binnen een veilig en uitdagend leerklimaat van en voor kinderen en hun leerkrachten. Er is hierdoor volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. 

CPOV: Christelijk onderwijs voor ieder kind! 

2. Toekomstbestendig onderwijs voor ieder kind! 

3. Onderwijs voor ieder kind door medewerkers met passie! 

4. Onderwijs voor ieder kind vanuit verbinding en samenwerking! 

De organisatie CPOV telt 13 scholen. In Veenendaal kennen we 10 scholen voor regulier basisonderwijs en 1 SBO-school en in Ochten 1 school en in Zetten 1 school voor regulier basisonderwijs. 

Ongeveer 350 medewerkers geven onderwijs aan circa 3500 kinderen. 

De vier zekerheden van CPOV zijn: 

Onze kernwaarden zijn: vertrouwen, veiligheid, verbinding, plezier en passie. 

Deze zekerheden en waarden zijn in onze strategische koers 2019-2023 nader uitgewerkt tot een plan, waarin meetbaar, merkbaar en zichtbaar wordt gemaakt waar we de komende vier jaren voor staan. 

Meer informatie over de stichting is op onze website te verkrijgen: www.cpov.nl. 

Praktische informatie en procedure 

Nadere informatie over de inhoudelijke vacature of CBS de Grondtoon wordt graag verstrekt door Stef Baars, directeur, tel. 06-55877546. 

Voor algemene informatie over deze vacature of procedure kun je contact opnemen met André van der Blom, HR-Adviseur, tel.nr. 0318-519076. 

Herken je jezelf in het gestelde profiel? Dan ontvangen wij graag uiterlijk woensdag 24 november 2021 een sollicitatie. Jouw reactie kun je versturen per mail naar solliciteer@cpov.nl en stef.baars@grondtoonveenendaal.nl. 

Top 4 redenen om bij een CPOV-school te werken

Wij bieden je een moderne, toekomstgerichte werkplek met diverse onderwijsconcepten: er is altijd een school die naadloos bij jou past. 

 


 
Bij ons staat elk individueel kind centraal. Ook jij krijgt volop vertrouwen om dit in je dagelijks werk te doen.

 


 
Bij ons krijg je veel ruimte voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling. 

 


 
Een fijn team staat voor je klaar. Een goede werksfeer is voor ons topprioriteit. 

Plan een afspraak

Vrijblijvend kennismaken? 

Mail of bel met André van der Blom of Petra Visser via 0318-519076 of solliciteer@cpov.nl