Vacature: groep 3

CBS De Grondtoon (groepsleerkracht)

Vacature: CBS De Grondtoon (groep 3)

Per direct - februari 2022

Heb jij in je werk oog voor ieder kind?

Informatie rondom de werving van een leerkracht voor groep 3 op De Grondtoon in Veenendaal

Het bestuur van Stichting CPOV e.o. is voor CBS De Grondtoon z.s.m. op zoek naar een groepsleerkracht voor groep 3 voor 0,15 fte (vrijdagmorgen).

Hoe ziet jouw profiel als groepsleerkracht eruit?

We zoeken iemand met een protestants-christelijke levensovertuiging die bewust meeleeft met een kerkelijke gemeenschap. Je herkent jezelf en wil aansluiten bij onze missie (waar staan we voor) en visie (waar gaan we voor), te weten:

Het Christelijk geloof is de basis van waaruit wij willen handelen. In de praktijk houdt dat in dat we willen leven en onderwijs geven aan de hand van de Bijbel, vanuit de overtuiging dat Jezus Christus de Zoon van God is, onze Heiland en Verlosser.

Voor onze school betekent dat:

  • we de kinderen verhalen vertellen waarin het Grote Gebod ‘God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf’ voorop staat;
  • het godsdienstonderwijs, de Bijbel, de psalmen en andere christelijke liederen een belangrijke plaats innemen;
  • we ruime aandacht besteden aan het vieren van de christelijke feesten;
  • alle leer- en vormingsgebieden onderwezen worden in het licht van door de Bijbel aangereikte waarden, als dienstbaarheid en verantwoordelijkheid ten opzichte van de Schepper, zijn schepping en onze medemens;
  • ten aanzien van de binnen- en buitenschoolse activiteiten gekeken wordt of deze passen binnen de identiteit van onze school.

 

Je schept een leerklimaat schept waarin leerlingen zich veilig en gerespecteerd voelen en stimuleert hen om te experimenteren en te presteren naar hun mogelijkheden.

Voor de totale schoolontwikkeling zet je je graag in met collega’s en ouders en draagt actief bij aan het versterken van de samenwerking binnen het team.

Tenslotte heb je belangstelling en kennis op het gebied van: ICT, Parnassys en Onderzoekend leren.

 

 

 

 

 

 

Praktische informatie en procedure

Nadere informatie over de inhoudelijke vacature of CBS de Grondtoon wordt graag verstrekt door Stef Baars, directeur, tel. 06-55877546.

Voor algemene informatie over deze vacature of procedure kun je contact opnemen met André van der Blom, HR-Adviseur, tel.nr. 0318-519076.

Herken je jezelf in het gestelde profiel? Dan ontvangen wij graag uiterlijk woensdag

2 februari 2022 een sollicitatie. Jouw reactie kun je versturen per mail naar solliciteer@cpov.nl en stef.baars@grondtoonveenendaal.nl.

Of stuur Stef Baars een Whatsapp! Jouw vraag / sollicitatie per ‘video’. Gewoon een tekst-app mag natuurlijk ook.

APP STEF

CBS De Grondtoon

CBS De Grondtoon is een school die is gehuisvest in Veenendaal-West. Een team van ongeveer 20 personeelsleden en 220 kinderen zijn betrokken bij deze school.

Op onze school zijn we de laatste jaren duidelijk bezig met het vernieuwen van ons onderwijs. Zo wordt er in alle groepen de nodige aandacht besteed aan Zelfstandig Werken, Effectieve Instructie en Coöperatief Leren. Enerzijds vanwege pedagogische redenen (leerlingen leren zelfstandig problemen op te lossen), anderzijds vanwege didactische redenen ( leerkrachten in de gelegenheid stellen individuele leerlingen te begeleiden).

Het verder uitwerken van deze vernieuwingen zal een blijvend aandachtspunt zijn binnen ons onderwijs. We verdiepen ons nu in de onderzoekende houding van de leerkracht en de leerling. Meer informatie hierover is te krijgen op de website www.grondtoonveenendaal.nl.

We bieden jou hedendaags onderwijs dat is ingericht op onderwijsbehoeften van leerlingen (handelingsgericht en opbrengstgericht werken). Dit gebeurt in een hecht team dat samen werkt aan goed onderwijs binnen een veilig en uitdagend leerklimaat van en voor kinderen en hun leerkrachten. Er is hierdoor volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

 

CPOV

De organisatie CPOV telt 13 scholen. In Veenendaal kennen we 10 scholen voor regulier basisonderwijs en 1 SBO-school en in Ochten 1 school en in Zetten 1 school voor regulier basisonderwijs.

Ongeveer 350 medewerkers geven onderwijs aan circa 3500 kinderen.

De vier zekerheden van CPOV zijn:

  1. Christelijk onderwijs voor ieder kind!
  2. Toekomstbestendig onderwijs voor ieder kind!
  3. Onderwijs voor ieder kind door medewerkers met passie!
  4. Onderwijs voor ieder kind vanuit verbinding en samenwerking. 

Onze kernwaarden zijn: vertrouwen, veiligheid, verbinding, plezier en passie.

Deze zekerheden en waarden zijn in onze strategische koers 2019-2023 nader uitgewerkt tot een plan, waarin meetbaar, merkbaar en zichtbaar wordt gemaakt waar we de komende vier jaren voor staan.

Meer informatie over de stichting is op onze website te verkrijgen: www.cpov.nl.

 

Top 4 redenen om bij een CPOV-school te werken

Wij bieden je een moderne, toekomstgerichte werkplek met diverse onderwijsconcepten: er is altijd een school die naadloos bij jou past. 

 


 
Bij ons staat elk individueel kind centraal. Ook jij krijgt volop vertrouwen om dit in je dagelijks werk te doen.

 


 
Bij ons krijg je veel ruimte voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling. 

 


 
Een fijn team staat voor je klaar. Een goede werksfeer is voor ons topprioriteit. 

Plan een afspraak

Vrijblijvend kennismaken? 

Mail of bel met André van der Blom of Petra Visser via 0318-519076 of solliciteer@cpov.nl