Groepsleerkracht

Voor onderbouw Christelijke basisschool Het Erf

schooljaar, 2021-2022

Profiel- en Situatieschets

Werving en selectie groepsleerkracht onderbouw Christelijke basisschool Het Erf

Het bestuur van Stichting CPOV e.o. is voor Christelijke basisschool Het Erf vanaf het nieuwe schooljaar, 01-08-2021, op zoek naar een groepsleerkracht. Het gaat hierbij om een parttime benoeming (0,5 fte).

 
 
 

1 Hoe ziet jouw profiel als groepsleerkracht eruit?

We zoeken iemand met hart voor het jongere kind vanuit een protestants-christelijke levensovertuiging. Je herkent jezelf in en wil aansluiten bij onze missie (waar staan we voor) en visie (waar gaan we voor), te weten:

Op het Erf is iedereen waardevol. Met elkaar werken we aan een goede basis voor kinderen met de unieke talenten die ze allemaal hebben. Zo kan elke leerling ondernemend (met een stevig basis) de maatschappij in.

  •  In ons pedagogisch klimaat mogen leerlingen, ouders en leerkrachten zichzelf zijn. Wij luisteren, zijn duidelijk en geven elkaar aandacht. Er is wederzijds vertrouwen.

  • In ons leren bieden wij de leerlingen structuur in een uitdagende leeromgeving waarbij we hoge verwachtingen hebben. De leerlingen mogen fouten maken én doen veel succeservaringen op.
  • Wij gebruiken als professioneel team elkaars kwaliteiten in de samenwerking. Wij bevorderen collegialiteit door middel van wederzijds respect en humor.
  • In ons samenwerken maken wij gebruik van elkaars talenten en kwaliteiten en geven wij elkaar feedback.

Je beschikt over een afgeronde PABO opleiding en hebt lesgevende ervaring in de onderbouw.
Samen met de collega’s wil je werken vanuit doelen en draag je actief bij aan het versterken van de samenwerking binnen het team. Hierbij ben je in staat te reflecteren op eigen ervaringen. Tenslotte ben je bekend met of ben je bereid je te verdiepen in het observatie- en registratiesysteem Pravoo van groep 1 en 2.

2. Het Erf.

Het Erf ligt in de wijk Dragonder, met ongeveer 25 teamleden en per 1 augustus 2021 ongeveer 315 leerlingen, verdeeld over 14 groepen.

Wij geven onderwijs volgens het jaarklassensysteem met oog voor de diverse onderwijsbehoeften. Didactisch handelen, meer- en hoogbegaafdheid, verdere ontwikkeling richting een integraal kindcentrum, samenwerkend leren en een Kanjerschool in woord en daad zijn onze speerpunten voor de komende jaren.
Meer informatie hierover is te lezen op de website: www.het-erf.nl .

We bieden jou hedendaags onderwijs dat is ingericht op onderwijsbehoeften van leerlingen (handelingsgericht en opbrengstgericht werken). Hierbij wordt ondersteuning geboden in het werk door een warm team met coaching en begeleiding door de intern begeleider, de bouwcoördinator en parallelcollega’s van de groepen 1 en 2.

Er is hierdoor volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

 

3. CPOV
De organisatie CPOV telt 13 scholen. In Veenendaal kennen we 10 scholen voor regulier basisonderwijs en 1 SBO-school en in Ochten 1 school en in Zetten 1 school voor regulier basisonderwijs.
Ongeveer 350 medewerkers geven onderwijs aan circa 3500 kinderen.

De vier zekerheden van CPOV zijn:
1. Christelijk onderwijs voor ieder kind!

2. Toekomstbestendig onderwijs voor ieder kind!

3. Onderwijs voor ieder kind door medewerkers met passie!

4. Onderwijs voor ieder kind vanuit verbinding en samenwerking!

Onze kernwaarden zijn: vertrouwen, veiligheid, verbinding, plezier en passie.
Deze zekerheden en waarden zijn in onze strategische koers 2019-2023 nader uitgewerkt tot een plan, waarin meetbaar, merkbaar en zichtbaar wordt gemaakt waar we de komende vier jaren voor staan.
Meer informatie over de stichting is op onze website te verkrijgen.

4. Praktische informatie en procedure
Herken je jezelf in het gestelde profiel? Dan ontvangen wij graag voor donderdag 13 mei 2021 een motivatiebrief met een c.v. Jouw brief en c.v. kun je versturen per mail naar solliciteer@cpov.nl en jaap.vannoppen@het-erf.nl.

De gesprekken vinden plaats op woensdag 19 mei 2021

Wil je nog verdere informatie? Meer informatie is telefonisch te verkrijgen bij Jaap van Noppen (directeur) tel. 0318-514414 (school) of 06-11322828, of bij Nicoline Schoeman (bouwcoördinator), tel. 0318-514414 (school) of 06-43838957.

Voor algemene informatie over deze vacature of procedure kun je contact opnemen met André van der Blom, HR-adviseur, tel.nr. 0318-519076.

Acquisitie naar aanleiding van dit profiel wordt niet op prijs gesteld.

Top 4 redenen om bij een CPOV-school te werken

Wij bieden je een moderne, toekomstgerichte werkplek met diverse onderwijsconcepten: er is altijd een school die naadloos bij jou past. 

 


 
Bij ons staat elk individueel kind centraal. Ook jij krijgt volop vertrouwen om dit in je dagelijks werk te doen.

 


 
Bij ons krijg je veel ruimte voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling. 

 


 
Een fijn team staat voor je klaar. Een goede werksfeer is voor ons topprioriteit. 

Plan een afspraak

Vrijblijvend kennismaken? 

Mail of bel met André van der Blom of Petra Visser via 0318-519076 of solliciteer@cpov.nl