Vervangingspool

Invallers gezocht

Invallers gezocht

schooljaar, 2021-2022

Profiel- en Situatieschets

Omdat ieder kind telt!

Werving en selectie leerkrachten Stichting CPOV e.o. – vervangingspool

1 Informatie rondom de werving van leerkrachten vervangingspool

Het bestuur van Stichting CPOV e.o. is voor de vervangingspool per 1 augustus 2020 op zoek naar leerkrachten (0,4 tot 1,0 fte) voor het schooljaar 2020-2021.

Het CPOV: De organisatie CPOV telt 13 scholen. In Veenendaal kennen we 10 scholen voor regulier basisonderwijs en 1 SBO-school en in Ochten 1 school en in Zetten 1 school voor regulier basisonderwijs. Ongeveer 350 medewerkers geven onderwijs aan circa 3500 kinderen.

De vier zekerheden van CPOV zijn:

1. Christelijkonderwijsvooriederkind!

2. Toekomstbestendigonderwijsvooriederkind!

3. Onderwijs voor ieder kind door medewerkers met passie!

4.Onderwijsvooriederkindvanuitverbindingensamenwerking!

Onze kernwaarden zijn: vertrouwen, veiligheid, verbinding, plezier en passie.
Deze zekerheden en waarden zijn in onze strategische koers 2019-2023 nader uitgewerkt tot een plan, waarin meetbaar, merkbaar en zichtbaar wordt gemaakt waar we de komende vier jaren voor staan. Meer informatie over de stichting is op onze website te verkrijgen.Missie & Visie

CPOV heeft als doel het verzorgen van goed, toegankelijk en veelzijdig, christelijk onderwijs in de regio Veenendaal, Ochten en Zetten. Wij willen dat kinderen met plezier naar school gaan, daar graag leren, zich competent voelen en geloven in eigen kwaliteiten. Bovendien willen we dat onze leerlingen de scholen verlaten met goede resultaten en naar vervolgonderwijs gaan dat past bij hun mogelijkheden. Wij hebben oog voor brede talentontwikkeling. Zo kunnen kinderen worden wie ze zijn en uitgroeien tot waardevolle mensen, die ieder naar eigen vermogen bijdragen aan de samenleving. Deze missie wordt vertaald in onze visie. Ieder kind heeft unieke talenten. We delen binnen CPOV dezelfde visie op onderwijs, geënt op Bijbelse waarden en normen en vinden het belangrijk dat ieder kind naar eigen kunnen presteert.

2. We bieden je:

– een benoeming vanuit de vervangingspool met op termijn zicht op formatieve plaatsing; een stamschool, waarbij je wordt ondersteund bij het uitoefenen van je functie;

– een omgeving waar je jezelf mag zijn en je jouw talenten verder kunt ontwikkelen; scholen die uitgaan van de mogelijkheden van de leerlingen;

– enthousiaste en collegiale teams die werken aan goed onderwijs; goed georganiseerde scholen, gebruikmakend van actuele methoden en materialen.

– Praktische informatie en procedure

Nadere of algemene informatie wordt graag verstrekt door André van der Blom, personeelsfunctionaris, tel. 0318-519076.

Heb je interesse in deze vacature, stuur dan je motivatiebrief en CV aan het bestuur van de stichting CPOV. Bij voorkeur ontvangen we die per e-mail via solliciteer@cpov.nl.

Top 4 redenen om bij een CPOV-school te werken

Wij bieden je een moderne, toekomstgerichte werkplek met diverse onderwijsconcepten: er is altijd een school die naadloos bij jou past. 

 


 
Bij ons staat elk individueel kind centraal. Ook jij krijgt volop vertrouwen om dit in je dagelijks werk te doen.

 


 
Bij ons krijg je veel ruimte voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling. 

 


 
Een fijn team staat voor je klaar. Een goede werksfeer is voor ons topprioriteit. 

Plan een afspraak

Vrijblijvend kennismaken? 

Mail of bel met André van der Blom of Petra Visser via 0318-519076 of solliciteer@cpov.nl