Intern begeleider gezocht

Voor Christelijke basisschool De Schakel gezocht

Intern begeleider gezocht

Per 25 oktober 2021

Het bestuur van de Stichting CPOV e.o. vraagt voor CBS De Schakel per 25 oktober 2021 een Intern Begeleider

Het betreft een tijdelijke vacature tot einde schooljaar voor 2 dagen per week. (0,4 fte) Bij gebleken geschiktheid maak je kans op een vaste benoeming.

Hoe ziet jouw profiel als intern Begeleider eruit?

Wij zoeken iemand met een protestants-christelijke levensovertuiging en bewust meeleeft met een kerkelijke gemeenschap. Je herkent jezelf en wil aansluiten bij onze missie (waar staan we voor) en visie (waar gaan we voor), te weten:

De Schakel is een christelijke basisschool. In de school is de Bijbel het uitgangspunt bij het leven en werken met en voor elkaar. Uit de Bijbel halen we onze inspiratie. De Bijbel is onze richtlijn bij het werken met kinderen, ouders en met elkaar.

In de omgang met elkaar laten wij ons motiveren door het voorbeeld dat Jezus ons geeft. Het personeel heeft een voorbeeldfunctie naar ouders en kinderen toe.

Onze kernwaarden zijn:

  • Respect
  • Voorbeeldfunctie van personeelsleden
  • Behandel iedereen zoals je zelf behandeld wilt worden o Met respect voor verschillen onderling
  • Wederzijds
  • Vertrouwen/Betrouwbaarheid
  • Liefde
 

Een ieder moet vertrouwen krijgen. Een ieder moet vertrouwen geven

Werken vanuit normen en waarden
Een kind mag zichzelf zijn
Een positieve leerkracht-leerling relatie waarin elk kind gezien wordt

● Eerlijkheid
o Uit durven komen voor fouten

o Praten over problemen. Eerlijk en open in gesprek zijn met elkaar

● Welbevinden
o Passend onderwijs

o Iedereen tegemoet komen volgens onze waarden Elk besluit dat we nemen meten we af aan de gestelde waarden.

Visie: We willen passend onderwijs geven aan ieder kind. Waar nodig met extra ondersteuning. We hanteren hierbij het principe: De Schakel, de school waar elke schakel deel uit mag maken van de ketting.

Missie:  Wij willen alle kinderen in een geborgen leerklimaat een ononderbroken ontwikkelingsproces laten doorlopen. Het welzijn van het kind staat daarbij voorop.

We hanteren hierbij het principe:

page2image1247698448 page2image1247698816

 
 

 

De Schakel: waar elke schakel schittert

Wat vragen wij nog meer?

Je beschikt over een afgeronde opleiding tot Intern Begeleider of andere relevante opleiding en hebt enige ervaring. Je bent bereid om je verder in deze functie te bekwamen.
Wij werken op De Schakel met Opbrengstgericht Passend Onderwijs (OPO). Kennis daarvan is een pré. Je bent gemotiveerd je verder te verdiepen in de werkwijze die gangbaar is op onze school.

Je bent een “aanpakker” en vindt het een uitdaging om de reeds opgezette zorgstructuur verder vorm te geven. Je neemt vanuit een coachende houding de leerkrachten hierin mee. Het spreekt voor zich dat we van jou verwachten dat je goede contactuele en communicatieve vaardigheden hebt en dat je flexibel bent in denken en handelen. Hierin is proactief en daadkrachtig handelen een must!

Wij bieden jou een tijdelijke benoeming tot het einde van het schooljaar met uitzicht op een vaste benoeming bij gebleken geschiktheid. Uiteraard krijg je ondersteuning bij het uitoefenen van de functie door de bouwcoördinator en de directeur én door het CPOV netwerk van IB-ers.

Ons team van 20 collega’s werkt in een goede sfeer samen. De leerlingenzorg vinden wij erg belangrijk.

 

CBS De Schakel

De Schakel is een school gelegen in Veenendaal West, met 20 personeelsleden en ongeveer 200 leerlingen, verdeeld over 8 groepen.

Vanuit ons motto ‘Waar elke schakel schittert’ hebben wij ons onderwijskundig concept samengesteld. Tijdens de ochtenduren bieden wij de basisvakken lezen, rekenen, taal en schrijven aan met behulp van expliciete directe instructie op 3 niveaus. Via kindgesprekken stellen kinderen zelf hun leerdoelen op.

Tijdens de middaguren bieden we de Wereldoriënterende vakken (geschiedenis, aardrijkskunde en natuur) aan volgens het principe van ontdekkend en onderzoekend leren.

Samen met De Grondtoon en Kwink vormen wij een Kindcentrum. Dit bestaat uit kinderopvang, peuterwerk, voor-, buiten- en tussenschoolse opvang en basisonderwijs. Wij bieden kinderen van 0-12 jaar een volledig dagprogramma aan.

Meer informatie over onze school is te vinden op de website www.schakelveenendaal.nl.

 

 

 

 

CPOV

De organisatie CPOV telt 13 scholen. In Veenendaal kennen we 10 scholen voor regulier basisonderwijs en 1 SBO-school en in Ochten 1 school en in Zetten 1 school voor regulier basisonderwijs. Ongeveer 350 medewerkers geven onderwijs aan circa 3500 kinderen.

De vier zekerheden van CPOV zijn:

  1. Christelijk onderwijs voor ieder kind!

  2. Toekomstbestendig onderwijs voor ieder kind!

  3. Onderwijs voor ieder kind door medewerkers met passie!

  4. Onderwijs voor ieder kind vanuit verbinding en samenwerking!

Onze kernwaarden zijn: vertrouwen, veiligheid, verbinding, plezier en passie. Deze zekerheden en waarden zijn in onze strategische koers 2019-2023 nader uitgewerkt tot een plan, waarin meetbaar, merkbaar en zichtbaar wordt gemaakt waar we de komende vier jaren voor staan. Meer informatie over de stichting is op onze website te verkrijgen:www.cpov.nl

 

Praktische informatie en procedure

Herken je jezelf in het gestelde profiel? Dan ontvangen wij graag uiterlijk 17 mei 2021 een motivatiebrief met een c.v. Jouw brief en c.v. kun je versturen naar: solliciteer@cpov.nl en de.schakel@cpov.nl.

De gesprekken vinden plaats op woensdagmiddag 26 mei 2021.

Wil je nog verdere informatie? Meer informatie is telefonisch te verkrijgen bij Rob Meinster (directeur) tel.nr. 0318-511133 (school), of bij Gea van Veenendaal (bouwcoördinator en waarnemend directeur), tel.nr. 0318-511133 (school).

Voor algemene informatie over deze vacature of procedure kun je contact opnemen met André van der Blom, personeelsfunctionaris CPOV, tel.nr. 0318-519076.

Acquisitie naar aanleiding van dit profiel wordt niet op prijs gesteld.

Top 4 redenen om bij een CPOV-school te werken

Wij bieden je een moderne, toekomstgerichte werkplek met diverse onderwijsconcepten: er is altijd een school die naadloos bij jou past. 

 


 
Bij ons staat elk individueel kind centraal. Ook jij krijgt volop vertrouwen om dit in je dagelijks werk te doen.

 


 
Bij ons krijg je veel ruimte voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling. 

 


 
Een fijn team staat voor je klaar. Een goede werksfeer is voor ons topprioriteit. 

Plan een afspraak

Vrijblijvend kennismaken? 

Mail of bel met André van der Blom of Petra Visser via 0318-519076 of solliciteer@cpov.nl