Vacature de Schakel: groepsleerkracht

CBS De Schakel (groep 6)

Vacature leerkracht CBS De Schakel LB groep 6

Vanaf 1 januari 2024

Heb jij in je werk oog voor ieder kind?

Kom ons team versterken!

Het bestuur van de Stichting CPOV e.o. vraagt voor CBS De Schakel voor 01-01-2024 (of zo spoedig mogelijk): Een groepsleerkracht voor
groep 6. (0,6 fte. voorkeur wo t/m vr).

Hoe ziet jouw profiel als groepsleerkracht eruit? 

Wij zoeken iemand met een protestants-christelijke levensovertuiging. Je herkent jezelf in en wil aansluiten bij onze missie (waar staan we voor) en visie (waar gaan we voor), te weten: 

De Schakel is een christelijke basisschool. In de school is de Bijbel het uitgangspunt bij het leven en werken met en voor elkaar. De Bijbel is onze richtlijn bij het werken met kinderen, ouders en met elkaar. 

In de omgang met elkaar laten wij ons motiveren door het voorbeeld dat Jezus ons geeft. Het personeel heeft een voorbeeldfunctie naar ouders en kinderen toe. 

Onze kernwaarden zijn:

Respect
– Voorbeeldfunctie van personeelsleden 
– Behandel iedereen zoals je zelf behandeld wilt worden 
– Met respect voor verschillen onderling 
– Wederzijds 

Vertrouwen/ Betrouwbaarheid  
– Een ieder moet vertrouwen krijgen 
– Een ieder moet vertrouwen geven 

Liefde
– Werken vanuit normen en waarden 
– Een kind mag zichzelf zijn 
– Een positieve leerkracht-leerling relatie waarin elk kind gezien wordt. 

Eerlijkheid 
– Uit durven komen voor fouten
Praten over problemen. Eerlijk en open in gesprek zijn met elkaar 

Welbevinden
-Passend onderwijs 
– Iedereen tegemoet komen volgens onze waarden 

Elk besluit dat we nemen meten we af aan de gestelde waarden. 

Visie: 
We willen passend onderwijs geven aan ieder kind. Waar nodig met extra ondersteuning. We hanteren hierbij het principe: 
De Schakel, de school waar elke schakel deel uit mag maken van de ketting. 

Missie: 
Wij willen alle kinderen in een geborgen leerklimaat een ononderbroken ontwikkelingsproces laten doorlopen. Het welzijn van het kind staat daarbij voorop. We hanteren hierbij het principe: 

De Schakel: waar elke schakel schittert 

Wat vragen wij nog meer? 

Je beschikt over een afgeronde PABO opleiding. Je zorgt voor een fijn en veilig werkklimaat waarin je kinderen uitdaagt om te ontdekken en te leren. Tevens ben je gemotiveerd om je te verdiepen in de werkwijze van Expliciete Directe Instructie en VierKeerWijzer. Je bent flexibel van aard, neemt initiatief en kunt zelfstandig werken waarbij je je verantwoordelijk voelt voor de gang van zaken in je groep. Daarnaast vind je samenwerking met de andere collega’s op onze school belangrijk en ben je in staat en sta je ervoor open om te reflecteren op eigen handelen. 

Wij bieden jou een benoeming voor 0,4250 fte. (iets meer is bespreekbaar). Het betreft een benoeming voor 2 dagen voor groep 4, in principe op de maandag en dinsdag. Je mag rekenen op collegiale ondersteuning door betrokken collega’s. Ons team van 20 collega’s werkt in een goede sfeer samen. Wij staan voor goed onderwijs en vinden onze leerlingenzorg erg belangrijk. 

CBS De Schakel
De Schakel is een school gelegen in Veenendaal West, met 20 personeelsleden en ongeveer 200 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. 

Vanuit ons motto ‘Waar elke schakel schittert’ hebben wij ons onderwijskundig concept samengesteld. Tijdens de ochtenduren bieden wij de basisvakken lezen, rekenen, taal en schrijven aan met behulp van expliciete directe instructie op 3 niveaus. Via kindgesprekken stellen kinderen zelf hun leerdoelen op. 

Tijdens de middaguren bieden we de Wereldoriënterende vakken (geschiedenis, aardrijkskunde en natuur) aan volgens het principe van ontdekkend en onderzoekend leren. 

Samen met De Grondtoon en Kwink vormen wij een Kindcentrum. Dit bestaat uit kinderopvang, peuterwerk, voor-, buiten- en tussenschoolse opvang en basisonderwijs. Wij bieden kinderen van 0-12 jaar een volledig dagprogramma aan. 

Meer informatie hierover is te krijgen op de website www.schakelveenendaal.nl 

Praktische informatie en procedure? 

Herken je jezelf in het gestelde profiel? Dan ontvangen wij graag uiterlijk maandag 3 november 2023 je reactie. Deze kun je sturen naar: solliciteer@cpov.nl en rob.meinster@schakelveenendaal.nl. 

De sollicitatiegesprekken zullen gehouden worden op woensdagmiddag. 

Wil je nog verdere informatie? Meer informatie is telefonisch te verkrijgen bij Bas van Kooten (directeur) tel.nr. 0318-511133 (school), of bij Gea van Veenendaal (bouwcoördinator en waarnemend directeur), tel.nr. 0318-511133 (school). 

Voor algemene informatie over deze vacature of procedure kun je contact opnemen met André van der Blom, HR-Adviseur CPOV, tel.nr. 0318-519076. 

Acquisitie naar aanleiding van dit profiel wordt niet op prijs gesteld. 

Het CPOV

De organisatie CPOV telt 13 scholen. In Veenendaal kennen we 10 scholen voor regulier basisonderwijs en 1 SBO-school en in Ochten 1 school en in Zetten 1 school voor regulier basisonderwijs. Ongeveer 350 medewerkers geven onderwijs aan circa 3500 kinderen.

De vier zekerheden van CPOV zijn:

1. Christelijk onderwijs voor ieder kind!
2. Toekomstbestendig onderwijs voor ieder kind!
3. Onderwijs voor ieder kind door medewerkers met passie!
4. Onderwijs voor ieder kind vanuit verbinding en samenwerking!

Onze kernwaarden zijn: vertrouwen, veiligheid, verbinding, plezier en passie. Deze zekerheden en waarden zijn in onze strategische koers 2019-2023 nader uitgewerkt tot een plan, waarin meetbaar, merkbaar en zichtbaar wordt gemaakt waar we de komende vier jaren voor staan. Meer informatie over de stichting is op onze website te verkrijgen:
www.cpov.nl.

Top 4 redenen om bij een CPOV-school te werken

Wij bieden je een moderne, toekomstgerichte werkplek met diverse onderwijsconcepten: er is altijd een school die naadloos bij jou past. 

 


 
Bij ons staat elk individueel kind centraal. Ook jij krijgt volop vertrouwen om dit in je dagelijks werk te doen.

 


 
Bij ons krijg je veel ruimte voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling. 

 


 
Een fijn team staat voor je klaar. Een goede werksfeer is voor ons topprioriteit. 

Plan een afspraak

Vrijblijvend kennismaken? 

Mail of bel met André van der Blom of Petra Visser via 0318-519076 of solliciteer@cpov.nl