Over CPOV

Geschiedenis

De stichting Christelijk Primair Onderwijs voor Veenendaal en omgeving (CPOV e.o.) is opgericht op 1 augustus 1999 en is ontstaan uit de fusie van een drietal besturen in Veenendaal:
- Stichting Samenwerkende Christelijke Scholen (SSCS)
- Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs (VCNS)
- Vereniging Christelijk Speciaal Onderwijs (VCSO)

Op 1 augustus 2000 heeft opnieuw een fusie plaatsgevonden met de besturen van de Ds. van Lingenschool in Zetten en de Rehobothschool in Ochten.

Het doel van de fusies is verdere professionalisering door bestuurlijke en organisatorische krachtenbundeling. CPOV wil zo een sterke organisatie vormen, die in staat is de belangen van leerlingen, ouders en personeel goed te behartigen. Binnen een grotere organisatie is het beter mogelijk een aantal belangrijke zaken goed te organiseren, zoals passend onderwijs, interne begeleiding (IB), personeelsbeleid en bestuurlijke ondersteuning.

Ook kunnen we direct gebruik maken van de inzet en expertise van het speciaal basis onderwijs (SBO de Windroos).

Per 1 oktober 2016 is het bestuursmodel van de Stichting CPOV e.o. gewijzigd in het Raad van Toezichtmodel.

© 2017 CPOV. hosting door Your-Webhost || Colofon