Ouderinformatie

Ouders op school
Uit onderzoek blijkt dat kinderen van wie de ouders actief betrokken zijn bij het onderwijs, beter presteren. Maar de voornaamste reden voor ouders om mee te doen op school is dat het is gewoon erg leuk en leerzaam is.

Gelukkig kunnen we op onze scholen rekenen op de inzet en hulp van veel ouders. Van leesouders tot 'luizenouders', van overblijfouders tot klusouders, tot chauffeurs, tot begeleiders bij excursies. Ouders doen van √°lles. Wie wil kan dus volop uit de voeten op school; informeer naar de mogelijkheden !

De ouderwerkgroep
De ouderwerkgroep helpt de school bij de organisatie en uitvoering van allerlei activiteiten in en om de school. Zoals bijvoorbeeld:

  • excursies
  • feesten
  • innen/besteden ouderbijdrage
  • organiseren Avondvierdaagse
  • schoolkrant

De medezeggenschapsraad
Voor wie wil meepraten over het schoolbeleid is de medezeggenschapsraad (MR) een goede optie. Elke school heeft zo'n raad, met daarin ouders en teamleden. De medezeggenschapsraad behartigt de belangen van leerlingen, ouders en personeel. Ouders kunnen zich ook verkiesbaar stellen voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die organisatiebreed actief is.

¬© 2017 CPOV. hosting door Your-Webhost || Colofon