Inhoud brochure PO-Raad

CPOV handelt conform de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs.

Met ingang van 1 oktober 2016 is gekozen voor het 'two tier model'. Hierbij is de fysieke en organieke scheiding van bestuur en toezicht geregeld en vastgelegd in de statuten.

Vanuit de vastgestelde regeling hanteert CPOV het Raad van Toezichtmodel en kent hierbij de volgende organen:

- College van Bestuur (bevoegd gezag)

- Raad van Toezicht

 

© 2017 CPOV. hosting door Your-Webhost || Colofon